Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj KRAJ PODLE STANu aneb práce našich zastupitelů Plzeňského kraje v tomto a minulém volebním období

KRAJ PODLE STANu aneb práce našich zastupitelů Plzeňského kraje v tomto a minulém volebním období

11. 1. 2024

Naši zástupci mají velké zkušenosti jak z podnikatelské sféry, tak z oblasti veřejné správy a tyto zkušenosti se snaží vnášet do dobrého hospodaření a rozvoje Plzeňského kraje.

 

Foto: František Zvoneček

Foto: František Zvoneček

Josef Bernard působil v minulosti v mnoha různých funkcích v plzeňské Škodovce.  Naposledy jako generální ředitel Škody Transportation. V prvním volebním období byl hejtmanem Plzeňského kraje. Zasadil se zejména o rychlý rozvoj dopravy, o zefektivnění fungování zdravotnictví a sociálních služeb i o naprostou transparentnost činností kraje.

Poslední tři roky je náměstkem hejtmana pro oblast životního prostředí. Podařilo se mu zpracovat koncepci  adaptačních opatření v celém kraji z níž vzešel unikátní projekt Zdravá krajina. V současné době je v Plzeňském kraji realizována řada opatření na podporu odolnosti krajiny, snížení eroze a snížení odtoku vody. Vzniklo například unikátní území Janovský mokřad s velikým množstvím druhové rozmanitosti. Josef Bernard se zaměřil na významnou podporu rozvoje vodovodů a kanalizací, připravuje rozsáhlé projekty propojení vodárenských soustav s využitím významného zdroje pitné vody -  Nýrské přehrady. Do budoucna by toto propojení mělo zamezit problémům zásobování pitnou vodou, neboť lze očekávat že zásoba vody ve vrtech bude postupně klesat.

Josef Bernard také inicioval a prosadil koupi bývalých lázní v Plzni v nichž by mělo vzniknout centrum pro mimoškolní činnosti dětí a studentů, velký společenský sál a nové prostory pro Západočeskou galerii.

Vizualizace opravené budovy Městských lázní

Pavel Čížek má sedmým rokem na starosti veřejnou dopravu a rozvoj silnic. Podařilo se zásadním způsobem zvrátit špatný stav silnic druhé a třetí třídy, byly realizovány stovky oprav silnic mostů. Například v letošním roce se realizuje 85 takovýchto projektů. Do poslední koruny byly využity evropské dotace na větší silniční stavby, například na západní obchvat Plzně, otevřený v letošním roce nebo napojení Stříbra na dálnici, obchvat Brodu a průtah Kolincem tak, aby byla lépe dostupná oblast Sušicka. V současné době se realizuje napojení severního Rokycanska, které má odlehčit dopravu v městě Rokycany. Prioritně byly opraveny všechny silnice v Národním parku Šumava i silnicni přivaděče na Šumavu.

Velká revoluce nastala v oblasti veřejné dopravy. Byla provedena integrace dopravy v celém Plzeňském kraji, v současné době je možné jezdit na jednu jízdenku ve vlacích, autobusech, tramvajích i trolejbusech. Prostě po celém kraji. Nově je integrace zaváděna i se sousedními kraji a dokonce ve velké oblasti příhraničí v Bavorsku. Plzeňský kraj má nejmodernější autobusy v celé republice: všechny nízkopodlažní, s klimatizací, kouřovými skly, s nabíjením mobilů i připojením wi-fi. Tento komfort oceňují i cestující, neboť jejich počet vzrostl oproti předkovidovému období o 30%. Podobně je tomu v železniční dopravě. Na všech elektrizovaných tratích jezdí nové jednotky Regio Panter, opět nízkopodlažní, klimatizované. Na neelektrizovaných tratích jezdí více než polovina nízkopodlažních klimatizovaných jednotek, z části nových, zčásti repasovaných.  Aby byla veřejná doprava více využívána, drží Plzeňský kraj nízké ceny jízdného.

Plzeňský kraj je republikovým lídrem v rozvoji cyklostezek. Tomu se předtím nikdo na kraji nevěnoval. Byla realizována  nová cyklotrasa -  Plzeň CHKO Brdy, probíhá stavba řady úseků hlavní cyklostezky č.3, která prochází krajem od Prahy přes Plzeň na Domažlice. Byla zahájena stavba cyklostezky Plzeň - Chrást na bývalém železničním tělese. Během několika let chceme zajistit propojení všech větších měst kraje hlavními dopravními cyklotrasami mimo silnice.

Libor Picka je druhým rokem radním Plzeňského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu. Zaměřil se na modernizaci muzeí a galerií Plzeňského kraje, na podporu turistických oblastí kraje a zejména na realizaci velkého kulturního centra, které vznikne z bývalých lázní ve městě Plzni. Tento projekt by měl zásadním způsobem podpořit zájmovou uměleckou činnost dětí a studentů, podpořit tradice folklóru na Plzeňsku i Chodsku. Ve společenském sále v místě bývalého bazénu umožní pořádání mnoha kulturních akcí i maturitních plesů všech 44 středních škol, zřizovaných Plzeňským krajem. Dostavba Západočeské galerie za původními budovami lázní by měla umožnit důstojnou prezentaci unikátních sbírek obrazů a zařadit Západočeskou galerii mezi nejvýznamnější galerie České republiky. Po architektonické stránce řídí přípravu přestavby lázní vynikající architektka Eva Heyworth.

Jan Vavřička působí v tomto volebním období v Plzeňském kraji jako předseda komise regionálního rozvoje.  Je zkušeným starostou Pačejova.  Za jeho působení došlo k velkému rozvoji této obce, která získala prestižní titul Vesnice roku. Jan Vavřička se zaměřuje na všestranný rozvoj všech venkovských oblastí v Plzeňském kraji.

Našim zástupcům v kraji jde také o rozvíjení průmyslové tradice kraje, o podporu inovací o podporu podnikání a o podporu technického vzdělávání. Josef Bernard stál u zrodu projektu Techmanie Plzeňského kraje. Tento projekt významně podpořil zájem dětí a studentů o studium technických oborů. 

Pokud bude naše hnutí úspěšné v krajských volbách v příštím roce, chceme dále pokračovat v  podpoře  maximální transparentnosti, v úsilí o rozvoj kraje a řady konkrétních staveb a projektů. Máme ambici mít nejmodernější veřejnou dopravu v České republice a nejlepší stav silnic a mostů. Chceme ukázat, že je možné budovat krajinu odolnou proti suchu s dostatkem vodních zdrojů pro vodovody a kanalizace. Chceme se zaměřit na vyšší kvalitu středních škol, zejména v technických oborech. Chceme podpořit bytovou výstavbu zejména v Plzni. Chceme modernizovat naše nemocnice a rozšířit počet lůžek v sociálních zařízeních, zejména v domovech pro seniory. A chceme dát Plzni nový architektonický skvost - obnovené kulturní centrum v lázních včetně  galerie.

Naši zástupci jsou kdykoliv připraveni zodpovídat jakékoliv dotazy občanům, podnikům, podnikatelům. Proto mají zveřejněny své e-maily i telefonní čísla.

Neváhejte se obrátit na naše zástupce s jakýmkoliv dotazem, připomínkou, námětem. Kdykoliv si na Vás udělají čas.

Pokud Vás naše prezentace zaujala a byli byste ochotni podpořit hnutí Starostů a nezávislých v Plzeňském kraji, je možné to učinit prostřednictvím jednoho transparentního celorepublikového účtu. Lze na něm příznakem směrovat tyto prostředky na Plzeňský kraj.

 

Pavel Čížek 

náměstek hejtmana Plzeňského kraje a předseda Krajského výboru STAN

 

 

 

Autor: Jana Szczurková