Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti pokračují

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti pokračují

11. 9. 2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3761/23 ze dne 26. 6. 2023 vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2023+“ k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačních titulů "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II" a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II“.

Od 4. 9. 2023, 8.00 hod. do 30. 8. 2024, 14.00 hod. nebo do vyčerpání finanční alokace 100 552 558 Kč si mohou žadatelé podat elektronickou žádost ZDE.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti pokračují

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti pokračují

Dne 4. 9. 2023, 8.00 hod. byl otevřen dotační titul "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II", který bude po vyčerpání finanční alokace uzavřen. Okamžitě bude otevřen tzv. zásobník (dotační titul "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II"), který bude plnit funkci žadatelů – náhradníků.

Všichni žadatelé postupují dle Výzvy a Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2023+“.


Kdo má nárok na dotaci?
Fyzické osoby (vlastníci, spoluvlastníci nemovitosti) realizující předmět dotace v rodinném domě, bytové jednotce v bytovém domě, nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, které zároveň v nemovitosti trvale bydlí, tzn. kde se žadatel jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí, a tato nemovitost je umístěna na území Plzeňského kraje.

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).


Bližší informace a pokyny k podání žádosti najdete na webu Plzeňského kraje.

 

Zdroj: https://www.plzensky-kraj.cz/