Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Aktuality Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 9. 9. 2019

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 9. 9. 2019

30. 8. 2019

17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 9. 9. 2019 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 9. 9. 2019

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 9. 9. 2019

Program:
Zahájení, úvodní formality
1. Volba přísedící Krajského soudu v Plzni - Ing. Josef Bernard
2. Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Josef Bernard
3. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Ing. Josef Bernard
4. Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019 městysem Klenčí pod Čerchovem a poskytnutí finančních prostředků městu Rokycany pro ZŠ Jižní předměstí Rokycany, příspěvkovou organizaci - Ing. Josef Bernard
5. Individuální dotace pro město Sušice na nákup nové cisternové automobilové stříkačky - Ing. Josef Bernard
6. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019“ - Ing. Josef Bernard
7. Schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaným PK - JUDr. Marcela Krejsová
8. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Hlohovice - JUDr. Marcela Krejsová
9. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov - JUDr. Marcela Krejsová
10. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Klatovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. x ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR - JUDr. Marcela Krejsová
11. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Ministerstvo obrany - JUDr. Marcela Krejsová
12. Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - JUDr. Marcela Krejsová
13. Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Marcela Krejsová
14. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ejpovice, Rokycany, Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad - JUDr. Marcela Krejsová
15. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko - JUDr. Marcela Krejsová
16. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Dolní Lukavice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků, v k. ú. Dolní Lukavice - JUDr. Marcela Krejsová
17. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Lesy České republiky, s. p. - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bukovec u Horšovského Týna a Obora u Tachova - JUDr. Marcela Krejsová
18. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Štichovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Štichovice - JUDr. Marcela Krejsová
19. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Řenče, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Řenče - JUDr. Marcela Krejsová
20. Plzeňský kraj - SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, ZŠ a MŠ pro sluch. postižené, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Plzeň a Doubravka x statutární město Plzeň - JUDr. Marcela Krejsová
21. Výkup spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x JK - JUDr. Marcela Krejsová
22. Výkup pozemků v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VH a JH - JUDr. Marcela Krejsová
23. Výkup pozemku v k. ú. Hvozd u Manětína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x VS - JUDr. Marcela Krejsová
24. Výkup pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JS - JUDr. Marcela Krejsová
25. Výkup pozemků v k. ú. Kokořov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x VB, VŠ - JUDr. Marcela Krejsová
26. Výkup pozemku v k. ú. Chocenický Újezd – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JŠ - JUDr. Marcela Krejsová
27. Výkup pozemků v k. ú. Defurovy Lažany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ZJ - JUDr. Marcela Krejsová
28. Výkup pozemků v k. ú. Klášter u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x MD, JD - JUDr. Marcela Krejsová
29. Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x LP - JUDr. Marcela Krejsová
30. Výkup pozemků v k. ú. Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Green Ways s.r.o. - JUDr. Marcela Krejsová
31. Výkup pozemků v k. ú. Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IB - JUDr. Marcela Krejsová
32. Prodej nemovitostí v k. ú. Louka nad Otavou, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KF, KF - JUDr. Marcela Krejsová
33. KPÚ–SÚSPK, k.ú. Olešovice,. k.ú. Borovice u Horš. T., k.ú. Slatina u Hostouně, k.ú. Kozojedy u Kral., k.ú. Bezděkov u Damnova, k.ú. Strachovice u Bernartic, k.ú. Žebráky, k.ú. Lipnice u Spál. Poříčí, k.ú. Hradecko, k.ú. Kožlany, k.ú.Kralovice u Rakovníka - JUDr. Marcela Krejsová
34. Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 576/18 - JUDr. Marcela Krejsová
35. Zrušení usnesení ZPK č. 516/18 ze dne 12.02.2018 - JUDr. Marcela Krejsová
36. Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - vyvlastnění pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany - JUDr. Marcela Krejsová
37. Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň. - JUDr. Marcela Krejsová
38. Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019 - Ivo Grüner
39. Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 1. část - Ivo Grüner
40. Dotační titul Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací - Ivo Grüner
41. Podpora Venkovského domu Plzeňského kraje 2019 - schválení dotace - Ivo Grüner
42. Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 2. kolo - Ivo Grüner
43. Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti - Ivo Grüner
44. Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ - Ivo Grüner
45. „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo“ - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz
46. Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 -2019, třetí kolo“ - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz
47. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně - Mgr. Zdeněk Honz
48. Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020 - Mgr. Zdeněk Honz
49. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz
50. Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz
51. Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací - Ing. Vladislav Vilímec
52. Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotací - Ing. Vladislav Vilímec
53. Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí - Ing. Vladislav Vilímec
54. Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2019 - Ing. Pavel Čížek
55. Darování účelové komunikace do majetku obce Tlučná - Ing. Pavel Čížek
56. Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. - Ing. Pavel Čížek
57. Změna usnes. Zastupitelstva Plzeňského kraje č.838/18 ze dne 10.09.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 - Ing. Pavel Čížek
58. Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací - Ing. Pavel Čížek
59. Poskytnutí neinvestiční dotace z titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ - Mgr. Ivana Bartošová
60. Dodatek ke zřizovací listině - Mgr. Ivana Bartošová
61. Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. - Mgr. Ivana Bartošová
62. Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 - Mgr. Ivana Bartošová
63. Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ - Ing. Milena Stárková
64. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 - Ing. Milena Stárková
65. Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin - Ing. Milena Stárková
66. Projekt fúze nemocnic Plzeňského kraje - Ing. Milena Stárková
67. Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová
68. Obec Zemětice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová
69. Obec Nadryby – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová
70. Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace - Mgr. Radka Trylčová
71. Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová
72. Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová
73. Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků - Mgr. Radka Trylčová
74. Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků - Mgr. Radka Trylčová
75. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 - Mgr. Radka Trylčová
76. Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“ - Mgr. Radka Trylčová
77. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 - Mgr. Radka Trylčová
78. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl
79. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jan Látka
80. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku - Mgr. Jan Šašek
81. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Bohuslav Ebermann
82. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK - Mgr. Jaroslav Šobr
83. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Vanka - na stůl
84. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jiří Struček
85. IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2020 - Ing. Josef Bernard
86. IZ - Zprávy a vyúčtování zahraničních pracovních cest členů RPK, přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK - Ing. Josef Bernard
87. IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 - JUDr. Marcela Krejsová
88. IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. pololetí 2019 - JUDr. Marcela Krejsová
89. IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ - Mgr. Ivana Bartošová
90. IZ – Informativní zpráva o zahraniční pracovní cestě do Číny - Mgr. Ivana Bartošová
91. IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji - Mgr. Ivana Bartošová
92. IZ - Informativní zpráva o kůrovcové kalamitě - Mgr. Radka Trylčová
93. IZ - Informativní zpráva o jednání komise životního prostředí - Mgr. Radka Trylčová na stůl
94. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK
95. Diskuse, různé
Závěr
 

Autor: Václav Cinádr