Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Z Domova na zámku Bystré se 24 klientů stěhuje do nových domků

Z Domova na zámku Bystré se 24 klientů stěhuje do nových domků

2. 9. 2019

Citace z webu Pu kraje: „Pardubice/Polička – Příspěvková organizace Pardubického kraje, Domov na zámku Bystré, slavnostně otevřela čtyři nové domácnosti pro 24 uživatelů pobytové sociální služby. Nové domovy najdou lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory, ve dvou dvojdomech  v Poličce a v Bystrém.“

Z Domova na zámku Bystré se 24 klientů stěhuje do nových domků

Z Domova na zámku Bystré se 24 klientů stěhuje do nových domků

Zúčastnila jsem se slavnostního otevření za investora. Cítila jsem radost budoucích obyvatel, že budou bydlet v domáckém prostředí, kde budou mít svůj pokoj. Celý objekt se bude podobat běžné domácnosti, v jakých žijeme my ostatní lidé bez handicapu.

Z Evropy nám na Pardubický kraj na tento projekt připlula velká částka. Celkové náklady na dva nové domy včetně vnitřního vybavení činily 41,5 milionu korun. Z evropských fondů bylo hrazeno 85 procent finančních prostředků. Pardubický kraj se podílí deseti procenty a ze státních prostředků bylo hrazeno pět procent.

Ať se zde postiženým lidem žije radostněji a personál ať má rovněž příjemnější prostředí pro svou nelehkou práci.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje, gesce regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Autor: Hana Štěpánová

Fotoalbum