Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Vysoké Mýto a silnice č. I/35, aneb horor na pokračování

Vysoké Mýto a silnice č. I/35, aneb horor na pokračování

25. 7. 2019

Průjezd Vysokým Mýtem po silnici I/35 je pro řidiče ve znamení častého zdržení, pro chodce je symbolem nebezpečí a pro rodiče je černou můrou rizika a stálé obavy o své potomky.

Vysoké Mýto a silnice č. I/35, aneb horor na pokračování

Vysoké Mýto a silnice č. I/35, aneb horor na pokračování

Pohled „chodce“ z Vysokého Mýta na hustou dopravu je jasný: „Horor“. Přejít silnici u bazénu a v podchodu je jediná bezpečná možnost. Ale například žáci ZŠ Jiráskova to mají daleko. Lze namítnout, že tam chodí převážně děti z příslušného „břehu“ silnice, jejich docházku rodina nasměrovala po jedné straně proklínané komunikace. Problém vyvstane, když dítě začne chodit do základní umělecké školy. ZUŠ se nachází na opačném „břehu“ silnice. Mám zkušenost, že rodiče se pravidelně střídají v „převádění“ skupinky dětí do školy a ze školy. Každý den některý rodič ví, že přecházení silnice musí absolvovat jako „převaděč“. Zní to pohádkově, převozník čeká a převeze………., realita je časově náročná, trvá rodině s dětmi několik let.

Pohled řidiče také znám a raději se s autem Vysokému Mýtu vyhýbám, než abych se dvakrát denně zapojila do tlupy spílajících řidičů, kteří pomalu „pocukávají“ na příjezdu do města. Jen vzácně se dá projet Mýtem „normálně“ a takovéto situace nazývám jako výjimka, která potvrzuje pravidlo „ucpanosti“. Z Morašic u Litomyšle do Pardubic jezdím každodenně raději takříkajíc humny. Využívám krajských silnic druhé a třetí třídy. Od letošního jara nejsem s osobním autem na trase opuštěná. Potkávám nebývalé množství kamionů, které si razí cestu také zadem. To není ideální stav pro řidiče osobních aut, ani pro krajské silnice.

Město Vysoké Mýto už ztratilo trpělivost s čekáním na obchvat v rámci budování D35. S  ŘSD iniciovalo ve městě vystavění několika světelných křižovatek. Chápu vedení města, je to volání o pomoc. Chodcům se díky semaforům uleví.  Ale řidičům se ještě více přitíží. Jak z této situace ven. Již dávno měla být vystavěna komunikace D35 a s ní související obchvat Vysokého Mýta. Mnoho papírů bylo popsáno, mnoho slov vyřčeno. Konečně už se v regionu staví. Kraj naléhá na ŘSD, ale tlaky jsou málo citelné v reálu. Argumenty žadatelů o silnici jsou silné, ale stále nedostatečné vůči naší legislativě, kterou jsme si my lidé sami stanovili. Když nahlédnu do krajského dokumentu Zásady územního rozvoje, tak vidím nakreslené řešení obchvatu Mýta a vypadá jednoduše, dokument je v pořádku. Mýta se dotknou dva úseky dálnice, Ostrov-Vysoké Mýto v délce 7 km a Vysoké Mýto-Džbánov v délce 5,95 km. Stavební náklady na oba úseky celkem jsou vyčísleny na skoro 7 miliard Kč. Zakopaný pes je momentálně ve vydání územního rozhodnutí pro stavbu. Veřejné projednání proběhne opakovaně k oběma úsekům na konci prázdnin a po prázdninách. A dopadne-li vše dobře, tak územní rozhodnutí budou vydána s přelomem roků 2019 a 2020.

Vysoké Mýto založil Přemysl Otakar II. a jméno vzniklo od nějakých poplatků za průjezd. Nyní by se podle těchto pravidel Mýto jmenovalo Neprůjezdné Mýto, či Ucpané Mýto. Bude volání mýtských o pomoc v dohlednu splněno? To „dohledno“ je stále daleko, po „územku“ budou desítky stavebních povolení a teprve poté...

                                                                    Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje

Autor: