Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj USNESENÍ krajského sněmu - Vraclav 23. 4. 2013

USNESENÍ krajského sněmu - Vraclav 23. 4. 2013

23. 6. 2013

Vraclav u Vysokého Mýta. V sále kulturního domu ve Vraclavi se sešli členové a registrovaní příznivci STAN včetně několika hostů z nichž mezi nejvýznamnější patřil poslanec PČR a 1. místopředseda STAN JUDr. Stanislav Polčák na krajském sněmu hnutí Starostové a nezávislí Pardubického kraje. Na tomto sněmu byla přijata tato usnesení:
USNESENÍ krajského sněmu - Vraclav 23. 4. 2013

USNESENÍ krajského sněmu - Vraclav 23. 4. 2013

Krajský sněm schvaluje: 
1. program sněmu. 
2. moderátorem sněmu Mgr. Hanu Štěpánovou, zapisovatelkou Zuzanu Tvrzníkovou, ověřovatele zápisu Ing. Radka Boštíka a Josefa Škeříka, návrhovou komisi ve složení Jaroslav Kašpar, Petr Černý a Ing. Jiří Kosel. 
3. aby do programu hnutí STAN byly přednostně zařazeny priority, které vycházejí z požadavků komunální politiky a to přímé financování obcí z EU, zlepšení podpory venkova, zastavení rušení pošt, stavebních úřadů a škol v malých obcích, snížení administrativy, zlepšení dopravní obslužnosti a stavu silnic II. a III. třídy, podpora školství, zdravotní a sociální péče. 
4. podpořit 2. zlínskou výzvu a požaduje, aby předsednictvo STAN prosadilo zastoupení našeho hnutí v orgánech, které rozhodují o rozdělování dotací z EU na období 2014-2020. 
5. delegáty pana(í) Jaroslava Zedníka, Mgr. Hanu Štěpánovou, Františka Mokrejše, Jaroslava Kašpara, Oldřicha Koblížka, Zuzanu Tvrzníkovou, Luboše Netolického a náhradníky Ladislava Mlatečka a Mgr. Petra Zikmunda na celostátní sněm politického hnutí STAN konaný 31.5.2013 v Praze. 
Krajský sněm žádá: 
Ministerstvo zemědělství České republiky, aby v novém programovém období 2014-2020 schválilo pro Program rozvoje venkova minimálně 25% alokace finančních prostředků z EU. 
Krajský sněm bere na vědomí: 
* informaci místopředsedy hnutí STAN JUDr. Stanislava Polčáka o současné politické situaci, nové legislativě na úseku veřejné správy a dalším směřování hnutí STAN, 
* informaci 1. místopředsedy JUDr. Stanislava Polčáka o připravované smlouvě mezi hnutím STAN a stranou TOP09, 
* zprávu o činnosti krajské organizace STAN za rok 2012. 
Ve Vraclavi 23.4.2013                                             
Ověřil: Ing. Radek Boštík
Josef Škeřík 
 Schválil: František Mokrejš