Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj U S N E S E N Í ze schůze krajského výboru

U S N E S E N Í ze schůze krajského výboru

20. 6. 2013

U S N E S E N Í ze schůze krajského výboru STAN Pardubického kraje konané v zasedací místnosti obecního úřadu Zámrsk dne 12. 6. 2013.
 
Krajský výbor schvaluje:
1. Program schůze.
                                                                                                                                                                                           
2. Návrhovou komisi ve složení  p. Oldřich Koblížek, Ing. Jiří Kosel, Luboš Netolický, ověřovatele zápisu p. Jaroslava Kašpara, pí. Mgr Hanu Štěpánovou a zapisovatele Zuzanu Tvrzníkovou. 
 
3. Přijetí za registrovaného příznivce STAN od 12.6. 2013: 
pan(í) Ing. Jiří Hájek – starosta MO 5 Pardubice, Mgr. Dana Drahošová – starostka obce Makov, Ing. Josef Racek – starosta obce Němčice,  Pavel Eliáš – starosta obce České Heřmanice, Jitka Boštíková – starostka obce Chotěnov.
 
4. Návrh nominace těchto kandidátů za STAN v Pardubickém kraji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:  Jaroslav Zedník  - starosta města České Třebové, Mgr. Hana Štěpánová starostka obce Morašice, František Mokrejš – předseda KO STAN PK,  Jaroslav Kašpar – starosta obce Dlouhá Třebová, Oldřich Koblížek – starosta obce Vraclav, Ladislav Mlateček – starosta obce Býšť, Luboš Netolický – starosta obce Rosice, Ing. Jiří Kosel – starosta obce Horní Ředice, Pavel Eliáš – starosta obce České Heřmanice. Všichni výše jmenovaní souhlasí s kandidaturou.
                                                                                                                    
Krajský výbor bere na vědomí :                                                                                                                                      
 - zprávu o plnění usnesení KV STAN z 16. 4. 2013 a krajského sněmu z 23.4. 2013,
                        
- informace z jednání celostátního výboru STAN konaného 30.5.2013 a Republikového sněmu konaného 31.5.2013 v Praze,
                    
- zprávu Mgr.Hany Štěpánové z jednání krajského zastupitelstva,
 
- vyhodnocení STANOVIN č. 3 Pardubického kraje, doporučuje změnit umístění celostátní rubriky na konec výtisku a nedělit krajskou rubriku,
 
- informace o návrhu změny zákona o odpadech, která podporuje stavby spaloven a tím zvýšení poplatku pro občany, informace o pomoci obcím postižených povodní, zřízení Facebooku STAN a přechod na novou e-mailovou adresu krajského tajemníka, která bude od 21.6. 2013: Frantisek.Mokrejs@stanez.cz,
 
Krajský výbor ukládá:  
- členům krajského výboru STAN PK, aby dle termínu určených krajským tajemníkem, dodávali články do příštích čísel STANOVIN,
 
- členům a registrovaným příznivcům STAN v Pardubickém kraji, aby postupně dle termínů určených krajským tajemníkem, maximálně spolupracovali na každém vydání krajského dvouměsíčníku  STANOVIN dodáním článků a fotografií,
 
- předsedovi KO STAN projednat v případě  doplnění kandidátky případnou kandidaturu p. Ing. Jiřího Hájka – starostu městského obvodu 5 Pardubice a Jana Macháčka – starostu města Proseč,
 
Krajský výbor navrhuje: 
-  předsednictvu a celostátnímu výboru STAN přednostně řešit změnu volebního zákona ve prospěch upřednostnění kandidátů s vyšším počtem hlasů, než přímou volbu starostů.
 
Krajský výbor nesouhlasí: 
-  se záměrem sloučit krajské nemocnice pod jedno IČ.
 
Všechna usnesení schválena  8 (100%)hlasy členů KV STAN
 
 
V Zámrsku 12. 6. 2013                                                                                                                                        - 
             
Ověřil: Jaroslav Kašpar  
          Mgr. Hana Štěpánová 
                                                                                                                                                                                      Schválil:František Mokrejš