Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Sůl nad zlato, aneb pitná voda nad plyn a ropu

Sůl nad zlato, aneb pitná voda nad plyn a ropu

16. 8. 2013

V Pardubickém a Královéhradeckém kraji by turecko americká těžařská firma ráda provedla sondy, aby se potvrdila prognóza, že se v naší oblasti nacházejí bohatá ložiska břidličného plynu - metanu. Více než 100 obcí z těchto dvou krajů ale nedalo souhlas s tím, aby byl průzkum Ministerstvem životního prostředí povolen.
Sůl nad zlato, aneb pitná voda nad  plyn a ropu

Sůl nad zlato, aneb pitná voda nad plyn a ropu

Jan Werich v pohádce Sůl nad zlato vyslovuje tak lehkovážně větu: „Sůl, taková obyčejná věc…“ V podobném duchu se chová těžařská firma a snaží se ohromit  představou možného bohatství a zisku  za zemní plyn. Pitná voda je firmou v tuto chvíli odsunuta do pozadí zájmu. S vidinou  zisku jsou těžařské firmy připraveny nevratně ničit přírodu.  Chtějí napodobit postupy z USA, kde těží „poklady“ ze Země a tím se tam zlepšila  prosperita hospodářství, zlevnila výroba atd.  Těžaři se vyjadřují, že technologie těžby je bezpečná a  nic v přírodě neponičí, o pitné vodě je skromně mlčeno.

Necháme si zničit zdroje pitné vody?

Břidličný plyn je ukryt několik kilometrů pod zemí a aby se těžaři k němu dostali, museli by projít u nás i takzvanými zvodněmi – zásobárnami  vody. Dokud v  USA těžba zasáhla jen rozsáhlá neobydlená území, byl ze strany lidí klid, ale přesto k poničení přírody docházelo. Čím více se ale blížili k obydlenému území, tím se začal zdvihat odpor obyvatel, kteří pocítily negativní důsledky těžby. U nás by to bylo ještě horší. Případný průzkum by mohl probíhat v hustě obydlených místech našeho a sousedního kraje.  Břidličný plyn je ve větší hloubce než dosud těžené zdroje zemního plynu. Aby se dal odtěžit, tak se vrstvy břidlic musí rozbít obrovským tlakem vody, do které jsou přidány písek a různé chemikálie. Chemikálií je prý jen tak 1%, ale i toto  malé množství by dokázalo  znehodnotit okolní podzemní vodu, kudy vrt prochází. A v našem regionu jsou jedny z nejvydatnějších zásobáren pitné vody z celé ČR. Více informací jsem našla na  http://stophf.cz/ .

Ministerstvo průzkum zamítlo - firma se odvolala

Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím ze dne 11.7. 2013 zamítlo žádost firmy SouthOil s.r.o o povolení průzkumného území pro těžbu na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jedná se o rozlohu cca 1350 km2 na území 178 obcí obou krajů. K řízení se vyjádřilo 110 obcí, z toho 106 poslalo nesouhlasné stanovisko s průzkumem. MŽP žádost těžařské firmy zamítlo. Bohužel to nemusí být konečné řešení, firma se odvolala. Definitivní možností, jak omezit a zrušit podobné aktivity, je změna legislativy. Je třeba oslovit politiky, kteří mají ve svých rukou možnost změnit zákony.

Ve spolupráci s iniciativou STOP HF byla připravena petice. V ní občané  dotčených území plánované těžby mohou vyjádřit svůj nesouhlas. Zároveň je v petici žádost pro politiky o legislativní změnu. Jen změna zákonů může podobné činnosti definitivně zakázat.

    I vy se můžete připojit a podepsat petici. Vyjádříme tak své přání, že chceme zachovat podzemní zásoby vody v současné kvalitě a průzkumem nechceme riskovat  jejich poničení. Bez vody by nebyl život na zemi, bez kvalitní pitné vody by se zhoršila i kvalita našeho života.
  
 Petici ke stažení jsem našla na www.vysoka-nad-labem.cz.

                                                                 Mgr. Hana Štěpánová, starostka Morašic u Litomyšl
                                                                 3. místopředsedkyně STAN