Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Starostové a nezávislí pomáhali nově zvoleným starostům a zastupitelům

Starostové a nezávislí pomáhali nově zvoleným starostům a zastupitelům

23. 11. 2018

Ve středu 21.11. proběhlo v Kolíně školení nově zvolených i stávajících zastupitelů. Přednášková místnost byla plná odhodlaných lidí, kteří jsou připraveni ujmout se svých nových funkcí a naše obce a města zdárně vést po čtyřleté volební období.

Starostové a nezávislí pomáhali nově zvoleným starostům a zastupitelům

Starostové a nezávislí pomáhali nově zvoleným starostům a zastupitelům

Na školení se posluchači dozvěděli základy fungování státní správy a samosprávy, rozdělení funkcí a z nich vyplývající odpovědnosti. V institucionálně-právním bloku upozornil Vít Rakušan i na povinnosti vyplývající ze zákona o střetu zájmů a také se dotkl tématu ochrany osobních údajů.

O územním rozvoji přednášel Věslav Michalik a ozřejmil nově zvoleným zastupitelům, jak správně využívat územní plán, jak ku prospěchu obce komunikovat s developery a jak plánovat své stavební investice.

Posledním blokem bylo financování, které přednášela Michaela Matoušková. V době těsně před koncem roku seznámila starosty a zastupitele, jak naplánovat rozpočet obce na příští rok a tím dostát svému volebnímu programu. Jak obec nezadlužovat a řádně hospodařit s veřejnými financemi, jak si rozpočty posílit o možné evropské dotace a které místní poplatky mohou obce využívat, to vše se posluchači dozvěděli v průběhu tohoto bloku.

Po každém z bloků se rozvinula diskuse nad konkrétními problémy a tak přednášející mohli své dosud nabyté zkušenosti předávat dál. Další školení, které bude zahrnovat stejný program Starostové a nezávislí plánují na 12. prosince do Brna. Neváhejte a kdo jste nemohl do Kolína, přijeďte mezi nás do Brna.

 

Autor: Michaela Matoušková, starostka Řečany nad Labem, členka krajského výboru STAN Pardubického kraje