Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Starosta obce Vraclav k 100. výročí vzniku Československého státu

Starosta obce Vraclav k 100. výročí vzniku Československého státu

31. 10. 2018

Je důležité mít stále na paměti, že vznik samostatného státu přinesl Čechům a Slovákům svobodu, demokracii, nezávislost, právo určit si směr vývoje, vlastní Parlament - Poslaneckou sněmovnu a Senát a nedopustit, aby tyto těžce nabyté hodnoty byly ohrožovány.

Starosta obce Vraclav k 100. výročí vzniku Československého státu

Starosta obce Vraclav k 100. výročí vzniku Československého státu

Připomeňme si také, co na území naší republiky zanechalo nesmazatelné stopy! Mluvím o „Osudových osmičkách“ – 1108 vyvraždění rodu Vršovců, 1348 založení Karlovy univerzity, 1918 vznik Československa, 1938 Mnichovská dohoda, 1948 Vítězný únor a dlouhá cesta socialismu pod taktovkou bolševických a komunistických diktátorů a 1968 napadení a okupace vojsky Varšavské smlouvy řízené Sovětským Svazem.

17. listopadu 1989 vypukla sametová revoluce. Konečně jsme se zbavili ruské okupace a vládnoucího komunistického režimu. Vládla tu radost a nadšení, že opět přichází svoboda.

Následně se z prognostického ústavu vynořili pan Klaus a pan Zeman, budoucí předsedové vlád a prezidenti. K našemu velkému zklamání vyšlo najevo, že prognostický ústav byl založen roku 1984 za přispění ÚVKSS, KGB a StB.

Zanedlouho, 31. prosince 1992 nechala naše vládnoucí garnitura Československo zaniknout a rozdělila ho na dva státy. To, co T. G. Masaryk dal dohromady a budoval, dokázala celkem snadno bez velkého vysvětlování zlikvidovat.

Zeman a Klaus stihli vystřídat všechny státnické i stranické posty a posuďte sami, co všechno za tu dobu vzalo za své.

A dnes?

Máme nemocného Prezidenta republiky, trestně stíhaného předsedu vlády, a pravděpodobně bývalého člena StB. Většina médií je v soukromých rukou, a tak žijeme v politicky chaotické době.

Česká republika je oficiálně připojena k Evropské Unii a vojensky začleněna do Severoatlantické aliance NATO. Rusko veřejně prohlásilo NATO za nepřítele. Takže v podstatě i Českou republiku. Přesto nás Prezident republiky, obklopený třemi ruskými členy KGB, žene na východ k Rusku a komunistické Číně, stále vyjednává s prezidentem Putinem a závazky k Evropě ho nezajímají.

Předseda Poslanecké sněmovny vyjednává v Rusku s lidmi, kteří jsou na černé listině EU, a kteří údajně zorganizovali napadení Ukrajiny a připojení Krymu k Rusku.

Premiér ve sdělovacích prostředcích vykládá, jak by nejraději zrušil Senát. Proč? Protože nemůže neomezeně vládnout. Protože takhle nemůže řídit republiku jako jeho firmu.

A naše dosavadní vlády? Už od roku 2006 jezdí na jednání EU nepřipravené, a proto na nich nejsou schopny klást požadavky.Mnohdy v EU vyjednají pro Českou republiku nevýhodné podmínky, a pak ji očerňují a hledají v ní překážky našeho rozvoje.

Jsou napadána a ohrožena naše veřejnoprávní média, která nám sdělují reálnou situaci, zrady a podrazy, které páchají výše uvedení a tím jsme ohrožení i my.

Co si z toho všeho má vybrat normální člověk? Jakou má jistotu a pocit bezpečí??

Proto je nanejvýš důležité, abychom si právě dnes připomněli vznik naší Československé republiky a co přinesla. Nenechme si vzít svobodu a hodnoty, kterých jsme dosáhli. Nenechme zaniknout odkazu prezidenta Masaryka a bděme, abychom se nedočkali dalšího temna!

 

Autor: Oldřich Koblížek, starosta obce Vraclav, Pardubický kraj a předseda KO STAN PK  |  Zdroj: Závěrečná část proslovu Oldřicha Koblížka, starosty obce Vraclav (STAN), při oslavách 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 20.10.2018 na Vraclavi.)