Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj První pracovní den Michaely Matouškové jako krajské náměstkyně pro zdravotnictví

První pracovní den Michaely Matouškové jako krajské náměstkyně pro zdravotnictví

6. 11. 2020

První pracovní den Michaely Matouškové jako krajské náměstkyně pro zdravotnictví

První pracovní den Michaely Matouškové jako krajské náměstkyně pro zdravotnictví

 

Michaela Matoušková je člověk, který koná. Zdravotnictví je v současné době rezonující a velmi důležité téma. Takto k němu i přistoupila naše nová krajská náměstkyně pro zdravotnictví, s energií jí vlastní a zápalem konat důležité rozhodnutí ve prospěch našich občanů.

“Kapacita akutních lůžek pro covid pacienty se nám plní a tak není na co čekat,” říká Michaela Matoušková. “Musíme si dobře zmapovat vhodná volná lůžka, které bude možné použít pro pacienty k doléčení. Kraj není jen akcionářem Nemocnice Pardubického kraje, ale i zřizovatelem dalších samostatných příspěvkových organizací.  Nyní je potřeba se domluvit a vzájemně si vypomoci, abychom se mohli řádně postarat o naše pacienty a přitom neohrozili ty současné.” doplnila.

V polovině minulého týdne se v Pardubickém kraji řešila zvýšená potřeba akutních lůžek pro covid pozitivní pacienty a nedostatek lůžek pro pacienty na doléčení. Na úvodním jednání pracovní skupiny se hledalo řešení, které pomůže problému a přitom neohrozí současné pacienty. “Stanovíme si lůžkový fond a pořadí pravidel, jak bude k problému v případě potřeby přistupováno. Musíme být připraveni dostatečně dopředu, a pokud budeme mít jasný plán postupu, nebudeme následně zaskočeni,” dodala pro jednání Michaela Matoušková. “Za sebe, ale zajisté i za pana hejtmana a další kolegy v týmu mohu říci, že naší prioritou bude vždy zdraví našich občanů”

Navrhuje následující postup pro řešení situace:

1. U pacientů, kteří mají soukromé zázemí a jejichž zdravotní stav je natolik stabilizován, je možné propuštění z nemocnice do domácího ošetření. Samozřejmostí je poučení o zamezení šíření nákazy, tedy izolace a s ní související opatření až do doby negativního testu.

2. Stanovení oddělení a lůžek v rámci NPK a.s., která je možné kvůli omezení plánovaných výkonů využít pro přesun pacientů k doléčení. Přesuny pacientů v rámci NPK jsou nejméně rizikové vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a šíření nákazy.

3. Zajištění dostatečného množství zdravotnického personálu pečujícího o nově příchozí pacienty a pacienty na doléčení. NPK, a.s. zajišťuje dobrovolníky z lékařských fakult a z fakult zdravotnických studií, kteří budou dle potřeb zapojeni do péče o pacienty.

4. V případě, že kapacity NPK, a.s., nebudou prokazatelně postačovat, vyčlení se pro převoz pacientů covid pozitivních k doléčení Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, ve kterém bude přerušena dosavadní odložitelná péče.

“Všichni doufáme, že k posledním bodům nebude muset dojít, avšak připravit se musíme,” a současně nová náměstkyně vyzvala občany: “Vy nám pomůžete tím, že budete důkladně dbát na hygienu rukou, budete se chránit rouškami, vyhnete se sdružování ve více osobách a budete se držet v dobré náladě. Děkujeme vám, že nám pomáháte. Děkuji proto všem našim organizacím a kolegům, kteří se budou na této spolupráci podílet.”

Michaela Matoušková, krajská náměstkyně pro zdravotnictví

Autor: Jana Rosenbergerová