Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Projekt AQUARES, aneb voda nad zlato

Projekt AQUARES, aneb voda nad zlato

19. 11. 2018

V médiích celé léto hlásili předpovědi počasí ve stejném duchu:          „Čeká nás krásný slunečný  týden beze srážek…………“ Pro mne jako teplomila to znělo lákavě. Ale někde v hlavě mi už začíná zvonit poplašný zvoneček. Celý život žiji na venkově, přírodu mám na očích a vím, že toto nedeštivé počasí není dobré.

Projekt AQUARES, aneb voda nad zlato

Projekt AQUARES, aneb voda nad zlato

Strádá drobná vegetace, tráva rostla málo, stromy trpí nedostatkem vláhy a v lesích na suchem  oslabených stromech řádí kůrovec. Ovoce narostlo kupodivu mimořádně ve velkém množství, ale díky množství plodů a suchu, jsou plody malé. Lidem vysychají studny. Tento fakt extrémně teplého a suchého léta nás všechny musí definitivně vyburcovat k smysluplným činům a postupům k ochraně vody. Je zapotřebí i mezinárodní  celoevropská spolupráce. Není už na co čekat.

VODA nad ZLATO, to už hodně lidí tuší a někteří lidé ví.......              6. listopadu 2018 bylo v Pardubickém podnikatelském inkubátoru (P-PINK) první setkání klíčových aktérů projektu AQUARES, financovaného z programu InterregEurope. Jedná se o nadnárodní projekt konsorcia 10 partnerských organizací, ve kterém je za Českou republiku partnerskou organizací Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. AQUARES je zaměřen na vodohospodářství a na opětovné využití tzv. šedé vody. Dalo by se o tom napsat hodně. Zjednodušeně to znamená spolupráci různých organizací a lidí, kteří na základě dobré praxe a zkušenosti utřídí všechny vědomosti a nápady o tom, jak s vodou neplýtvat a opakovaně ji využít. O zadržování vody v krajině a o všem, co bude dobré pro přírodu a tím pádem i pro nás lidi. Pardubický kraj převzal nad projektem záštitu.

Oficiální zahájení projektu bylo 1.6. 2018, ukončení první fáze  bude 31. 5. 2020. Celkem proběhne 6 setkání, každý semestr jedno. Mezi tím budou všechny dostupné informace odborníky rozpitvány, analyzovány a zpracovány do výstupů. Do hlavní cílové skupiny projektu patří veřejná správa a orgány zodpovědné za hospodaření s vodami, soukromé společnosti hospodařící s vodou nebo společnosti, které mohou recyklovanou vodu využívat a také univerzity a výzkumná centra.

 Na projekt byly Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje získány peníze ve výši 143.860 Eur,  z toho je 15% spolufinancování.

 

Autor: Mgr. Hana Štěpánová (STAN) , radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace