Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Praktičtí lékaři a psychické problémy školáků. Michaela Matoušková jednala se starosty Prachovic a Choltic

Praktičtí lékaři a psychické problémy školáků. Michaela Matoušková jednala se starosty Prachovic a Choltic

30. 1. 2023

Obce Choltice a Prachovice byly cílem návštěvy krajské náměstkyně pro zdravotnictví Michaely Matouškové. Se starostkou a starostou probrala fungování obcí a aktuální témata. V Cholticích také zavítala do denního stacionáře a na základní školu.

Praktičtí lékaři a psychické problémy školáků. Michaela Matoušková jednala se starosty Prachovic a Choltic

Praktičtí lékaři a psychické problémy školáků. Michaela Matoušková jednala se starosty Prachovic a Choltic

Prachovice, obec se 1400 obyvateli u západní hranice kraje. Se starostkou Bohuslavou Čepovou hovořila Michaela Matoušková mimo jiné o projektech obce. Jedním z úspěchů je dokončená rekonstrukce kulturního domu, který místní využívají pro plesy nebo skupinová cvičení. Co je důležité pro každou obec, velmi dobře zde fungují spolky – rybáři, ochotníci nebo kulturní rada. 

Dostalo se i na závažnější témata, jako jsou psychické problémy dětí na školách. Důležitá je v této oblasti prevence. „Nedostatek dětských psychiatrů a nárůst obtíží postihujících děti mě vede k otevření otázky péče o děti vyžadují psychologickou a psychiatrickou pomoc. Školy jsou často první, které problém odhalí, nebo se jim děti svěří. Proto bych chtěla nastavit nový systém pomoci, který by zaručil včasné řešení problému a tím snížil potřebu budoucí léčby. A protože se jedná vedle toho o mezioborovou spolupráci, společně s kolegy radními Kozlem a Šotolou pracujeme na systémovém řešení spolupráce mezi školami, sociální oblastí a zdravotnictvím,“ uvedla náměstkyně Matoušková. „Musím pochválit paní starostku, že jsou v Prachovicích v oblasti zdravotní péče velmi zodpovědní. Funguje tady lékař pro dospělé, a to i díky symbolickému nájmu od obce, která navíc hradí energie.”

Z Prachovic vyrazila Michaela Matoušková do Choltic za starostou Tomášem Bolkem. A jejich první společné kroky vedly do nově zrekonstruované ordinace praktického lékaře. „Mají tady nejmodernější vybavení, automatické objednávání a hlavně tu velmi dobře funguje komunikace mezi starostou a panem doktorem Hemžským, což je naprostý základ,” vyzdvihla Matoušková. Tématem byla také dostupnost zdravotní péče v celém kraji. Jedním z úskalí je přetížení záchranné služby a pohotovostí kvůli banálním zdravotním záležitostem, které může řešit právě praktický lékař. Starosta Tomáš Bolek přislíbil, že problematiku probere na setkání seniorů, které se v obci koná dvakrát ročně a pan doktor zmínil, že i on sám často své pacienty edukuje v této oblasti. 

Další zastávkou byl stacionář v Cholticích a jednání s ředitelkou Lenkou Šturmovou. Stacionář funguje už dva roky. V současné době se stará o klienty s mentálním a tělesným postižením. Personál zařízení pro klienty připravuje rozmanitý program, výlety nebo akce zaměřené na tvořivost. Velmi si ve stacionáři pochvalují spolupráci s obcí a školou.

A právě v místní škole svou cestu Michaela Matoušková zakončila. I s paní ředitelkou Ivou Sedláčkovou se dotkly problematiky psychických problémů dětí. „Zásadním problémem je nedostatek dětských psychologů, který trápí celou zemi. Tady v Cholticích dochází jeden psycholog na dvě hodiny měsíčně, což je výrazně málo. Důležitý je také vztah mezi školou a rodiči. Je potřeba lépe propojit školy a kraj s ministerstvem školství, i třeba kvůli změnám zákonů,” řekla Michaela Matoušková. 

Autor: Jana Rosenbergerová

Fotoalbum