Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Poslanecký rok 2022 pohledem Tomáše Dubského

Poslanecký rok 2022 pohledem Tomáše Dubského

15. 1. 2023

Rok 2022 byl mým prvním kompletním v roli poslance, tak se za ním pojďme ve stručnosti ohlédnout. Poslanecká práce se dá rozdělit na tři části, které se prolínají a doplňují. Čtrnáct dní pro jednání v poslanecké sněmovně, čtrnáct dní práce ve výborech (v mém případě Zemědělském a Volebním) a týden vyhrazený pro práci v regionu. S posledním bodem souvisí i pravidelné pondělky v regionální poslanecké kanceláři v Pardubicích.

Tomáš Dubský při otevření samoobslužné prodejny.

Tomáš Dubský při otevření samoobslužné prodejny.

Jako poslanec jsem navázal na práci a témata, kterým jsem se věnoval už roky předtím a ke kterým mám nejblíž – životní prostředí, zemědělství a venkov. Společně s kolegyní Janou Krutákovou vedeme Resortní programovou radu STAN pro životní prostředí a zemědělství. 

Sněmovna je především o projednávání a přijímání zákonů. Zmínil bych hlavně dva, kterým jsem se věnoval a věnuji, a sice Zákon o významné tržní síle a Zákon o rostlinolékařské péči. Především Zákon o významné tržní síle je hodně sledovaným a jsem rád, že se podařilo zařadit i řadu bodů, které výrazně napomáhají našim potravinářům a zemědělcům. Souvisí s tím celá řada jednání se zástupci zástupci nevládních organizací jako Asociace soukromých zemědělců, Agrární komora, Zemědělský sva nebo Potravinářská komora, a to na regionální i celostátní úrovni.

Důležitým tématem je podle mě aktuální stav krajiny v souvislosti s produkčním zemědělstvím. Určitě jste o něm slyšeli. Není ovšem jen o tom, kdo by měl a neměl dostat dotaci. Myslím, že by se o něm mělo více mluvit. Společně s kolegyní Janou Krutákovou jsme proto ve Sněmovně uspořádali seminář za účasti řady odborníků i kolegů z území. Rádi bychom stejný koncept přenesli i do regionů a reagovali zde na místní specifická témata. 

Jako místopředseda Zemědělského výboru zastupují výbor na sněmech a seminářích, zmínit musím i výjezdní zasedání zaměřené na aktuální problémy v území. 

Další oblast, které se dlouhodobě věnuji, je zachování základních služeb na venkově, momentálně řešíme hlavně obchody. Objevují se totiž nové možnosti využívající moderní technologie, jako jsou plně samoobslužné prodejny přístupné 24 hodin/7 dnů v týdnu. K danému tématu připravujeme seminář na začátek února 2023. 

Jak jsem již zmínil, jsem členem Volebního výboru (v současné době se projednává návrh na změnu názvu na Výbor pro mediální záležitosti). Výbor řeší především problematiku veřejnoprávních médií. Zde se v současné době připravují dvě zásadní novely patřičného zákona. 

Činnost v regionu je rozdělena na pondělní jednání v poslanecké kanceláři v Pardubicích a na schůzky v regionu. V kanceláři nás navštěvují občané i zástupci organizací. O schůzku může požádat úplně každý. 

Při „výjezdech“ po regionu navštěvuji obce a města, kde jednám převážně se starosty. Dalším bodem jsou návštěvy zemědělských a potravinářských podniků, kde mi přímo v praxi představují běžný provoz. K činnosti v regionu patří i kontakt se spolky. Zde mám na mysli především Sbory dobrovolných hasičů. Jsem v pravidelném kontaktu s krajským sdružením i s ředitelstvím HZS.

Regionální činnost zahrnuje také pravidelnou asistenci při zasedáních oblastní organizace STAN Chrudim. Zde vidím příležitost, aby oblastní organizace přinášely podněty přímo z území.

Při hodnocení roku předešlého musím nastínit i plány na rok 2023. Jak jsem již uvedl, připravujeme semináře ke stavu životního prostředí přímo v našem kraji. Zde bych chtěl využít spolupráce se zástupci CHKO Železné hory. „Menší“ semináře by se měly konat přímo v poslanecké kanceláři, další i v jiných městech a obcích.

Ve Sněmovně chci navázat s již zmiňovaným seminářem o obslužnosti venkova a následně o architektuře na malých obcích a o veřejném prostoru. Veřejný prostor nás neustále obklopuje, a tak by měl být nejen účelný, ale i krásný.

Dále se chci věnovat propojení sektoru zemědělského, potravinářského a obchodního. Ne vše musí řešit zákony, někdy by měla postačit i obyčejná slušnost a solidnost.

Rád budu pokračovat v představování činnosti Poslanecké sněmovny studentům a žákům z našeho kraje, v případě zájmu také spolkům a sdružením. Velký potenciál vidím i v zapojování kolegů z regionu do seminářů ve Sněmovně.

Přeji všem čtenářům úspěšný rok 2023 a těším se na spolupráci. Budu rád za připomínky a náměty. 

Tomáš Dubský

Autor: Jana Rosenbergerová