Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Pomohli jsme v Dobřichově poblíž Kolína

Pomohli jsme v Dobřichově poblíž Kolína

20. 6. 2013

Na počátku června 2013 naši zemi, ale nejen ji, zasáhly rozsáhlé povodně.
Pomohli jsme v Dobřichově poblíž Kolína

Pomohli jsme v Dobřichově poblíž Kolína

V naší obci děkujme  našim předkům, že si vybrali k žití právě  okolí  do terénu hluboce zaříznutého potůčku. My tady v oblasti „klidu“  si sice také letos stěžujeme, ale třeba jen na to,  že tráva roste rychle a musí se stále sekat.  Slunce nám všem chybí a cítíme se vykolejeni, protože ani pořádně nevíme, jaké roční období právě panuje.
 
 Ale i přes stížnosti na všechno možné i nemožné mají naši občané srdíčka na pravém místě. Když je potřeba pomoci lidem v nouzi, tak přiběhnou a myslí na ty nešťastnější. Bylo tomu tak již několikrát
 
 V úterý 4. 6. 2013 jsme se domluvili s konkrétní vyplavenou  vesnicí, jaká pomoc by jim přišla vhod. Večer byli všichni naši spoluobčané vyzváni o pomoc rozhlasem. Druhý den ve středu  nanosili na obecní úřad velké množství  kýblů, hader, rukavic, sava, košťat, jarů, pytlů apod. Věci přineslo více než 50 zástupců rodin z celé obce. Ve čtvrtek 6. 6. bylo naplněno obecní auto Škoda Fabia combi až po střechu a celá pomoc putovala do vesničky za Kolínem jménem Dobřichov.
 
Dobřichov zasáhla vlna vody s bahnem. Více než 100 domů bylo zaplaveno, ale ještě horší je to, že obec nemá vodovod, každý dům vlastní studnu. I tyto zdroje pitné vody byly zaplaveny  znečištěnou vodou. Nyní se v studniční vodě nelze ani mýt. V některých objektech si zatím nemohou zapnout  ani elektřinu, tím pádem ještě mají v mokrém obydlí  zimu. Snad jim naše věci alespoň trochu pomohly. Přejeme jim, aby se v co nejkratší době dostali zase do normálního žití a povodeň se neopakovala.
 
                                                                                                               Mgr. Hana Štěpánová, starostka Morašic (u Litomyšle)