Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Pardubický kraj vsadí na vědu a výzkum

Pardubický kraj vsadí na vědu a výzkum

21. 5. 2014

Poprvé se tento týden na Krajském úřadě Pardubického kraje sešla ke svému jednání nově ustavená Krajská rada pro inovace (KRPI). Jde o poradní orgán samosprávy Pardubického kraje složený z vrcholných zástupců samospráv, firem zabývajících se aplikovaným i základním výzkumem, základního, středního a vysokého školství i dalších subjektů.
Pardubický kraj vsadí na vědu a výzkum

Pardubický kraj vsadí na vědu a výzkum

Úkolem KRPI je zejména připravit krajskou přílohu národní Strategie inteligentní specializace, tzv. ANNEX, jako nutnou podmínku pro čerpání evropských dotací v oblasti školství, vědy a výzkumu pro období let 2014-2020. Kraj si od toho slibuje rozvoj znalostní ekonomiky a zkvalitnění vzdělávání. Předsedou 28členné Krajské rady pro inovace byl zvolen hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a místopředsedu se stal Vladimír Velebný, ředitel firmy Contipro Group, s.r.o.
 
„Na ANNEXu pracuje sedm pracovních týmů, které se specializují na problematiku jednotlivých odvětví s důrazem na tradičně silná odvětví v regionu, jako je chemie, elektrotechnika, doprava a některé strojírenské obory. V pracovních skupinách je zapojena Synthesia, velmi úzce spolupracujeme také s Univerzitou Pardubice. Osobně této problematice přikládám klíčový význam. Naším cílem je dostat Pardubický kraj z pohledu čerpání evropských fondů na inovace mezi nejúspěšnější regiony v republice. Vidíme v tom budoucnost rozvoje ekonomiky v kraji. V minulosti se na tuto oblast nekladl takový důraz, v  tomto ohledu máme co dohánět,“ řekl hejtman Martin Netolický. Ten se proto již v loňském roce spolu s rektorem Univerzity Pardubice Miroslavem Ludwigem seznámil s fungováním inovačního centra v Brně, které je ukázkou fungující spolupráce univerzit, veřejného a soukromého sektoru. Krajská rada pro inovace má v současnosti dokument připravený v obecné rovině a bude jej upřesňovat. „Již dnes patříme k nejatraktivnějším regionům pro investory. Toho je třeba využít. V dalším kroku se zaměříme na konkrétní aktivity šité přímo na míru zejména firmám, ale i univerzitě a středním či základním školám,“ vysvětlil hejtman a předseda Krajské rady pro inovace Martin Netolický.
 
Zaměření pracovních skupin tedy do značné míry odpovídá těm odvětvím, kde je kraj již nyní konkurenceschopný nejen na úrovni České republiky, ale i ve srovnání s vyspělými zahraničními státy. „Pracovní skupiny byly ustaveny i pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, podporu inovací a informační technologie Chtěl bych poděkovat všem, kteří se do těchto diskusí zapojili. Projednaný dokument budeme nyní předkládat na červnové jednání Zastupitelstva Pardubického kraje a následně ho dále rozpracovávat do podoby realizačního dokumentu. Fakticky vznikla platforma, která usnadňuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru,“ uzavřel gesční krajský radní Zdenek Křišťál.
Složení Krajské rady pro inovace (v závorce počet zástupců):
 
Pardubický kraj (4),
Univerzita Pardubice (6),
Statutární město Pardubice (1),
Krajská hospodářská komora Pk (1),
Czechinvest (1),
RRA PK (1),
zástupce za střední školy v Pk (1),
zástupce za základní školy v Pk (1),
AMAVET (1), 
Contipro Group (1), 
SYNPO a.s. (1),
VÚOS (1),
RETIA a.s.(1),
CZ LOKO a.s.(1),
RIETER CZ s.r.o. (1),
JHV - Engineering, s.r.o (1),
Synthesia a.s. (1),
CESA a.s.(1),
eBrana s.r.o (1).
Autor: Parlamentní listy.cz
Foto: pardubickykraj.cz