Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Pardubický kraj při zadání zakázky na modernizaci silnice II/315 nepochybil

Pardubický kraj při zadání zakázky na modernizaci silnice II/315 nepochybil

6. 12. 2018

V souvislosti se zadáním zakázky na modernizaci silnic II/315 Choceň – Loučky byl Pardubickému kraji Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši necelých 87 milionů korun.

Pardubický kraj při zadání zakázky na modernizaci silnice II/315 nepochybil

Pardubický kraj při zadání zakázky na modernizaci silnice II/315 nepochybil

Kraj neprodleně podal odvolání k Ministerstvu financí, které rozhodnutí o odvodu počátkem listopadu zrušilo a řízení zastavilo, čímž dalo za pravdu Pardubickému kraji, že tento požadavek je v rámci výběrového řízení zcela oprávněný.

„Podle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod mělo v rámci této zakázky na modernizaci silnice II/315 Choceň - Loučky dojít k uplatnění technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí, který byl v daném případě podle názoru kontrolního orgánu projevem skryté formy nepřípustné diskriminace uchazečů. S tímto názorem jsme samozřejmě nesouhlasili a podali jsme správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva financí, které v obdobné věci původně zastávalo shodné stanovisko,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Z naší strany se jednalo zcela nepochybně o požadavek oprávněný, jelikož je nutné ověřit schopnost dodavatele zajistit si obalovanou směs v dostatečné kvalitě, a proto jsme na tomto kritériu trvali. Nyní nám bylo dáno za pravdu, což je pro nás samozřejmě velmi dobrá zpráva, protože si zakládám na tom, aby nedocházelo k jakékoliv diskriminaci a znevýhodňování uchazečů. Transparentnost totiž nesmí být pouze prázdným heslem,“ řekl hejtman Netolický.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Pardubicky-kraj-pri-zadani-zakazky-na-modernizaci-silnice-II-315-nepochybil-561949