Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Není bezpečnost jako bezpečnost

Není bezpečnost jako bezpečnost

6. 12. 2019

27. listopadu 2019 se konala v aule Univerzity Pardubice konference s názvem KYBERBEZPEČNOST V REGIONECH. Nad akcí převzali záštitu hejtmani sousedních krajů Královéhradeckého a Pardubického. Jako radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj jsem byla vyzvána, abych pozdravila domácí účastníky i hosty z jiných krajů. Ve zdravici jsem uvedla některé skutečnosti, jak se Pardubický kraj staví ke kybernetické bezpečnosti.

Není bezpečnost jako bezpečnost

Není bezpečnost jako bezpečnost

Pro náš kraj je téma informační bezpečnosti velmi důležité. Uvědomuje si, že Rozvoj informačních a komunikačních technologií a nároků na jejich služby je velmi rychlý. Bezpečnostní hrozby neustále rostou a při výpadku ICT je činnost organizace zcela ochromena.

Kraj myslí na potřebu rozvoje lidských zdrojů v této oblasti včetně jejich neustálého a průběžného vzdělávání. Do informačních systémů je třeba zařazovat nové agendy, bez kterých si dnešní život už těžko dokážeme představit. Jsou to například služby Czech Pointu, propojování registrů veřejné správy apod.

Pardubický kraj již od konce roku 2016 disponuje pro tuto oblast svým strategickým dokumentem – ICT strategií kraje pro období 2017- 2020. Je zaměřena hlavně na potřeby Pardubického kraje jako organizace, ale má i propojení do území. Materiál řeší potřeby pro tuto oblast jednotlivých odborů úřadu a navrhuje řešení. Předpokládá se aktualizace tohoto materiálu pro nové období po roce 2020.

Pardubický kraj má i svojí směrnici týkající se informační bezpečnosti. Ta vymezuje základní pravidla pro pořizování a užívání výpočetní a komunikační techniky a lokální počítačové sítě na Krajském úřadu Pardubického kraje. Její naplňování je každoročně auditováno a vyhodnocováno a zaměstnanci jsou průběžně školeni. Pardubický kraj za dobu své existence nezaznamenal žádný větší incident.

       Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace (STAN)

Autor: Hana Štěpánová