Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Na boj s koronavirem věnovaly obce 45 miliónů korun

Na boj s koronavirem věnovaly obce 45 miliónů korun

19. 6. 2020

Na boj s koronavirem věnovaly obce 45 miliónů korun

Na boj s koronavirem věnovaly obce 45 miliónů korun

Pardubický kraj  zpracoval přehled, jak velké množství finančních prostředků vynaložily obce na boj s koronavirem. Výsledek ukázal, že celková suma přesáhla částku 45 miliónů korun. Pardubický kraj i s příspěvkovými organizacemi mimo uvedenou částku utratil navíc dalších téměř 37 miliónů korun.

Krajský úřad oslovil všechny obce, které se mohly k dané analýze vyjádřit prostřednictvím dotazníku a poskytnout potřebná data. Ze 450 obcí Pardubického kraje se jich do analýzy zapojilo 320. Z toho vyplývá, že zbylých 130 obcí konkrétní výdaje neměly nebo finanční náhradu nepožadují.

Jelikož má Česká republika právo podat žádost o příspěvek z Fondu solidarity (SFEU), Odbor rozvoje 9. června sumarizoval výsledky analýzy a 10. června je zaslal na Ministerstvo financí, které je dále podstoupí Evropské unii a SFEU. Uznatelné finanční výdaje jsou časově omezeny na 4 měsíce ode dne vyhlášení nouzového stavu, což je od 12. března do 11. července 2020. Celkem může Česká republika získat z Fondu solidarity až 16 miliard korun, které budou rozděleny v rámci všech krajů, obcí a příspěvkových organizací.

Věřím, že jakákoliv finanční částka na pomoc v době koronavirové bude přínosem a zlepší naší současnou společnou situaci.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Autor: Jana Rosenbergerová