Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Medaile za zásluhy pro Jiřího Kotyka? Sněmovna podpořila návrh Jiřího Hájka

Medaile za zásluhy pro Jiřího Kotyka? Sněmovna podpořila návrh Jiřího Hájka

23. 6. 2022

Poslanci schváli a předložili prezidentu republiky seznam osob navržených na státní vyznamenání. Je mezi nimi mimo jiných i pardubický historik Jiří Kotyk, kterého navrhl poslanec Jiří Hájek.

Medaile za zásluhy pro Jiřího Kotyka? Sněmovna podpořila návrh Jiřího Hájka

Medaile za zásluhy pro Jiřího Kotyka? Sněmovna podpořila návrh Jiřího Hájka

„Pana doktora si velmi vážím jako člověka i jako odborníka-historika. Je první, na koho se lidé obracejí s žádostí o radu, když pátrají v minulosti. A on vždycky ví. Dokáže poutavě vyprávět a také dělá všechno pro to, aby významná místa i velikáni doby minulé neupadli v zapomnění, např. Zámeček, Jan Kašpar nebo Jan Perner," nechal se slyšet Jiří Hájek.

Jiří Kotyk je významným historikem a nejen v Pardubicích platí za vyhlášeného odborníka v oboru. Není jen badatelem, ale aktivně se podílí na tom, aby významná místa i světoví velikáni doby minulé neupadli v zapomnění. V neposlední řadě dlouhá léta učil a předával své znalosti nastupující generaci.

Zasloužil se o obnovu pomníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Pardubicích. Inicioval prohlášení Larischovy vily, která je známá také jako Zámeček, za kulturní památku. Během Heydrichiády zde byli nacisty popraveni obyvatelé vypálené obce Ležáky. I díky usilovné práci pana Kotyka, který se zasloužil také o rekonstrukce jejich hrobek, si Pardubice každý rok připomínají významné osobnosti z oblasti dopravy – Jana Kašpara a Jana Pernera. Ve své rozsáhlé publikační činnosti se kromě historie Pardubic z nejrůznějších úhlů pohledu věnoval i osobě Jana Husa.

Jiří Kotyk vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor dějepis a ruský jazyk. Následně absolvoval rigorózní studium na Pedagogické fakultě v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Hradce Králové. Pracuje v Klubu přátel Pardubicka a je předsedou Masarykovy společnosti v Pardubicích, Společnosti Jana Kašpara a Společnosti Jana Pernera. Za celoživotní práci mu bylo uděleno prestižní čestné občanství města Pardubic a je také držitelem Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj.

Autor: Jana Rosenbergerová