Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Krajina se nám mění před očima

Krajina se nám mění před očima

31. 5. 2020

Krajina se nám mění před očima

Krajina se nám mění před očima

V posledních dnech jsem měla velkou radost z deště, každá kapka je dnes vzácností, a tak jsem se rozjela na kole obhlédnout naše rybníky. Má duše zaplakala. Před deseti lety jsme z Evropských dotací odbahnili pět rybníků a dnes jsou dva z nich úplně bez vody. Ani několik dní deště jejich stav nezlepšilo. 

Jsem velký zastánce komplexních pozemkových úprav, a právě v nich vidím budoucnost. Obce nemají dostatek financí na tvorbu projektové dokumentace a následnou realizaci opatření k zadržení vody v krajině, proti vodní a větrné erozi, pro lepší zpřístupnění polností a jejich rozvržení do menších půdních celků. A také na opatření k tomu, aby nebyly velké lány polí a hospodařilo se na menších políčkách a na nich se znovu objevili zajíci, koroptve a další zvěř. Těžká a velká technika obhospodařující velké lány polí totiž udusává půdu, která se stává nepropustnou a přidávání chemických hnojiv na její kvalitě také nepřidá. 

Je třeba vyrovnávat nejen floru, ale i faunu, aby bylo vše v rovnováze. Jsem ráda, že cílem STANu v Pardubickém kraji je zavést odborné poradenství v této oblasti, aby si obce při tvorbě krajiny nemusely najímat odborníky samostatně a vše se řešilo komplexně, v návaznosti na krajinu a její potřeby, spolu s krajem. Takový servis obcím a krajině nyní chybí a v tom vidím velký potenciál, než se nám na parlamentní úrovni podaří prosadit více peněz z rozpočtu na realizaci komplexních pozemkových úprav, po kterých touží tolik obcí a měst. To totiž vidím jako mnohem důležitější s velmi rychlým efektem, místo výstavby vodních nádrží a přehrad.


Michaela Matoušková, členka předsednictva STAN, kandidátka na hejtmanku PaK za STAN, starostka obce Řečany nad Labem
 

Autor: Jana Rosenbergerová

Fotoalbum