Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Kraj začíná projekčně plánovat modernizaci 13 silnic

Kraj začíná projekčně plánovat modernizaci 13 silnic

5. 4. 2019

Citace z krajského webu Pardubického kraje: (1.4. 2019) Pardubice - Krajští radní na svém pondělním jednání schválili 13 projektových záměrů na modernizace silnic druhých tříd za přibližně 1,7 miliardy korun, u kterých by mělo být průběžně žádáno o evropské dotace v rámci blížícího se programového období 2020+. Kraj tak chce být připraven již na vyhlášení prvních výzev. Společně s těmito 13 projekty bude mít tak Pardubický kraj pro uplatnění žádostí o financování v příštím období připraveny projekty s celkovými náklady ve výši tří miliard korun.

Hana Štěpánová

Hana Štěpánová

Je chvályhodné pracovat na modernizaci stávajících komunikací, očekávat peníze z již podaných žádostí o dotace, ale zároveň je třeba připravovat další projekty pro následující roky. Jakmile bude vyhlášena nová výzvy, je nezbytné, abychom měli v zásobníku již připravené projektové dokumentace nejlépe i se stavebním povolením. Podle výběru silnic II. třídy se dá očekávat, že to bude za cca 1,7 miliardy Kč. 

V předchozích letech byly silnice připravovány každá samostatně, od diagnostiky až po stavební povolení, což prováděla vše jedna projekční kancelář. Kraj neměl pod kontrolou, jak probíhala diagnostika stávajících kvalit silnic. Schválené projektové záměry bychom chtěli nyní připravovat v první fázi společně. Máme v plánu na začátku naráz provést diagnostiku všech komunikací, nejlépe georadarem. Bude to sice dražší, ale silnice budou „prozkoumány“ v celém tělese i v celé délce. Nic nás poté nezaskočí nemilým překvapením v době realizace a po přidělení dotace. V dalším kroku bude zhodnocena zeleň v okolí silnic, zda se například na určitých místech nevyskytuje chráněné stromořadí, které by mohlo zabránit modernizaci silnice. V neposlední řadě bude přihlédnuto k majetkoprávnímu stavu pozemků pod komunikacemi a na objízdné trasy v době stavby. Těch by se mohla v dopadu také týkat modernizace za evropské peníze. Pak teprve by jednotlivé záměry modernizace silnic obdržely vysoutěžené projekční kanceláře, kterým budou dány jako součást zadání k dispozici zjištěné skutečnosti. Příprava by byla preciznější a bez budoucích „kostlivců ve skříni“.

Co se týče čerpání evropských dotací, nemáme žádné informace, že by se podmínky měly měnit. Proto připravujeme vytipované projekty tak jako v současném programovém období, aby splnily podmínky a mohly uspět. Samozřejmě, že konkrétní parametry budeme znát až v rámci vyhlášené výzvy. Nechceme však nic podcenit. 

Citace z krajského webu:

Schválené projektové záměry pro IROP 2020+

Modernizace silnice II/305 Skuteč – Štěpánov

Modernizace silnice II/305 Luže – Štěnec

Modernizace silnice II/305 Štěnec - křiž. I/17

Modernizace silnice II/341 Nerozhovice – Hrbokov

Moderniziace silnice II/340 Hrbokov - křiž. II/337, Seč (Veselka)

Modernizace silnice II/355 Chrast - Hrochův Týnec (okružní křiž.)

Modernizace silnice II/311 Horní Čermná – Mistrovice

Modernizace silnice II/358 Nové Hrady – Litomyšl

Modernizace silnice II/358 Zderaz – Polanka

Modernizace silnice II/644 Městečko Trnávka - hranice kraje

Modernizace silnice II/366 Chornice – Jevíčko

Modernizace silnice II/371 Chornice – Jaroměřice

Modernizace silnice II/312 Červený Potok - hranice kraje                             

Hana Štěpánová, radní  Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace (STAN)

Autor: Hana Štěpánová