Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Kraj bude aktualizovat koncepci krajského zdravotnictví

Kraj bude aktualizovat koncepci krajského zdravotnictví

13. 6. 2021

Kraj bude aktualizovat koncepci krajského zdravotnictví

Kraj bude aktualizovat koncepci krajského zdravotnictví

Krajští radní schválili vyhlášení dvou veřejných zakázek pro rozvoj zdravotnictví. První z nich je Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje – její aktualizace - včetně Akčního plánu a druhou je Koncepce lůžek následné péče v kraji – její aktualizace – rovněž včetně akčního plánu.

„Od budoucích aktualizovaných koncepcí si slibujeme mít přesně popsanou mapu poskytované zdravotní péče v našem kraji, posílit spektrum zdravotní péče a zajistit většího propojení všech oborů činností. Cílem je, aby každý občan našel péči a službu, kterou potřebuje a aby ji měl dobře dostupnou,“ uvedla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Zpracování obou těchto oborových dokumentů navazuje na naši novou „střešní“ Strategií rozvoje Pardubického kraje pro období 2021-27, a to konkretizací koordinace a rozvoje zdravotnických služeb v celém územ.

„Rádi bychom rovněž podpořili vysoce specializovaná pracoviště a posílili ta, o kterých víme, že jsou jedničkou ve svém oboru v našem kraji,“ uvedla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Záměrem je, aby se nejrůznější obory a oblasti zdravotní péče o občany prolínaly rovnoměrně po celém kraji, doplňovaly se a navazovaly na sebe svou dostatečnou obslužností, a to od prenatální péče, přes akutní až po péči paliativní a hospicovou. „Do koncepce se určitě promítne rozvoj péče o pacienty, kteří potřebují léčit zdravotní následky covidu 19. Nabídku možnosti léčby pocovidových onemocnění je možné rozvíjet nejen v nemocnicích akutní, ale i následné péče a odborných léčebných a rehabilitačních ústavech zřizovaných Pardubickým krajem.“

Koncepce popíše stav rovnoměrného pokrytí péčí nejrůznějšího typu a rozsahu

Než začneme tvořit onu návrhovou a prováděcí část koncepce, je třeba zpřehlednit území Pardubického kraje hlavně, co se týká pokrytí zdravotní péčí nejrůznějšího typu a rozsahu. To znamená, že nejdříve zjistíme, kde nám chybí specialisté a lidé dalších odborností v rámci akutních nemocnic a krajem zřizovaných příspěvkových organizací, ale i soukromých zařízení a ambulancí. Tento strategický dokument bude navazovat na právě zpracovávanou Revizi strategie rozvoje Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

„Všechny oblasti se musejí propojit a navazovat. Proto přemýšlíme i o vytvoření multidisciplinárních týmů v organizacích zřizovaných Pardubickým krajem a v Nemocnici Pardubického kraje,“ uvedla Michaela Matoušková a dodala: „Tyto týmy odborníků budou užitečné v tom, že když například budeme hospitalizovat člověka s vážným zdravotním problémem, který se prolíná do dalších různých typů péče a přesahuje i do sociální oblasti, tak můžeme už na začátku jeho zdravotního problému konzultovat návaznou péči a zajišťovat ji v mnohem větší šíři a intenzitě, než doposud. “V rámci koncepce zdravotnictví odborníci následně navrhnou řešení a také jaké aktivity a postupy musíme uplatnit pro to, abychom pro tato místa našli a udrželi lékaře a specialisty. Ti se v území stávají součástí životů obcí a měst, ve kterých svoji praxi a péči vykonávají. „Proto budeme spolupracovat i se starosty a celou samosprávou na pomoci vytvořit zázemí pro ně i pro jejich rodiny, aby mohli a chtěli v daném území zůstat,“ objasnila náměstkyně Michaela Matoušková.

Michaela Matoušková, náměstkyně pro zdravotníctví v Pardubickém kraji (STAN)

Zdroj: Pardubický kraj

Autor: Jana Rosenbergerová