Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Konečně se to stalo – prezident podepsal novelu RUD !!!

Konečně se to stalo – prezident podepsal novelu RUD !!!

14. 9. 2012

Vláda a poslanci schválili v květnu 2012 dlouho očekávanou a těžce vybojovávanou změnu, a tou je novela zákona o rozpočtovém určení daní. V srpnu 2012 totéž odsouhlasil i Senát.

Ve středu 29. srpna 2012 prezident republiky podepsal novelu zákona
o rozpočtovém určení daní (RUD), a tím nabyla definitivní platnosti. Došlo tak ke
zmírnění diskriminace malých sídel oproti čtyřem neoprávněně privilegovaným velkoměstům.
Malým městům a obcím v naší zemi připluje každoročně navíc celkem 12 miliard korun do
jejich rozpočtů. Většina českých a moravských obcí získá více peněz, nejvíce to prospěje
obcím od 500 do 50 tisíc obyvatel.
Novela je účinná od 1. 1. 2013, tedy již v příštím roce můžeme očekávat citelný
pozitivní dopad. Peníze získané navíc zlepší rozvoj našich obcí a měst. Více peněz v obecních
pokladnách zlepší životní úroveň obyvatel našich vesnic a zvýší přitažlivost života
na venkově.
V loňském roce v září jsme my starostové a starostky demonstrovali v Praze před
úřadem vlády na podporu novely zákona o RUD. Poté 1. 11. 2011 jsme na obecní úřady
vyvěšovali vlajky, abychom upozornili na diskriminaci. Tehdy jsem o tom napsala
následující: „Čistě bílá vlajka v bitvě říkala protivníkovi „VZDÁVÁME SE“. Tyto vlajky na
obecních úřadech nejsou čistě bílé, je na nich vyobrazena velká postava, která symbolizuje
občana Prahy s údajem 31.700,- Kč a malá postavička jako symbol všech nás ostatních lidí
s částkou 6.800,- Kč. Vlajka je sice bílá, ale neznamená, že se vzdáváme, ale naopak, že se
nevzdáváme a chceme připomenout našemu předsedovi vlády Petru Nečasovi, který rozhodně
není naším nepřítelem, že sliby se mají plnit.“
Od té doby uplynulo hodně času a proběhly další akce s myšlenkou na stejný cíl.
Následovala další a další přesvědčovací práce poslanců za hnutí Starostové a nezávislí a
TOP09 v Parlamentu ČR.
Nyní jsme v cíli, prožíváme velkou radost, že se dobrá věc podařila. Vlajky z našich
obecních úřadů můžeme v těchto dnech svěsit a uložit je do přihrádky „hotovo“. Svěšení
bychom měli zdokumentovat, protože je to pro nás opravdu historický okamžik. Važme si, že
jsme byli u toho. Poděkujme všem starostům ze Zlínska, kteří celou akci před lety rozpoutali
a rozšířili posléze myšlenku do všech krajů naší země. Poděkujme všem, kteří přiložili lví
podíl své práce na tomto cíli. Jsou to především předseda hnutí Starostové a nezávislí
poslanec Petr Gazdík, 1. místopředseda hnutí Starostové a nezávislí poslanec Stanislav Polčák
a senátorka Jana Juřenčáková. Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním, kteří se
přičinili jakoukoli měrou a těch by byl dlouhý seznam.
Mgr. Hana Štěpánová, starostka Morašic,
3. místopředsedkyně hnutí STAN ČR