Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Kompenzačním bonusem vláda ošidila obce

Kompenzačním bonusem vláda ošidila obce

9. 5. 2020

Kompenzačním bonusem vláda ošidila obce

Kompenzačním bonusem vláda ošidila obce

Pečlivě jsem prostudovala nově přijatý zákon o kompenzačním bonusu a zjistila jsem, že vláda v tichosti připravila obce o další peníze na jejich rozvoj. V § 6 se totiž skrývá pro obce zásadní věc. Uvádí se zde, že kompenzační bonus vyplácený jako podpora OSVČ se spravuje podle daňového řádu a bere se jako vratka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. A právě výběr této daně je tím kamenem úrazu.

Kladu si otázky, proč bonus, který se týká fyzických osob podnikajících (OSVČ), je vyplácen z daně ze závislé činnosti, jejíž výnos je z mezd zaměstnanců? Proč není vyplácen z daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ)? Tyto dvě daně jsou naprosto odlišné a vláda zde míchá hrušky s jablky. 

Hned to vysvětlím

Obce a kraje mají z rozpočtového určení daní u daně ze závislé činnosti vyšší výnos než z daně fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, a tak výplata kompenzačního bonusu z této daně postihne obce a kraje mnohem více, než kdyby byl vyplácen z daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání - tedy logicky z daně, kterou zároveň od OSVČ vybere. Protože je podle nového zákona brán kompenzační bonus jako vratka daně, sníží se její výnos a tím pádem bude mít negativní dopad na příjmy do rozpočtu obcí a krajů.

Vláda tak obce a kraje připravila o další finance, které by jinak použily na investiční akce či provoz svého území. Přitom ale obce a kraje veřejně nabádá, aby své investice nerušily. Je to jako v Kocourkově, ale zároveň velmi dobře promyšlené. Čekala snad vláda opět, že si toho nikdo nevšimne? 

Pardubický kraj se v rámci úspor taktéž rozhodl zrušit některé dotační tituly právě pro obce. A tak se většina obcí bude muset přizpůsobit a své investice minimálně o rok odložit. 

Michaela Matoušková, členka předsednictva STAN, předsedkyně odborné komise STAN Ekonomika a daně, starostka obce Řečany nad Labem

Autor: Jana Rosenbergerová