Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Ideová konference STANu

Ideová konference STANu

29. 5. 2022

Dne 27. května se konala Ideová konference STANu. Všechny odborné komise, kterých jsem garantkou, představily své ideové teze a otevřely širokou diskusi uvnitř členské základny.

Ideová konference STANu

Ideová konference STANu

Těší mě, že politika STANu jde stále odspodu a politologové nás řadí do spektra opravdové středové liberální politiky. Přesně tam se cítím být ukotvena i já za celou dobu, co ve STANu jsem. Jako předsedkyně odborné komise zdravotnictví jsem představila 8 hlavních ideových tezí, které jsou pro nás prioritou pro další směřování v oblasti zdravotnictví.

Z našeho Pardubického kraje jsme měli své zastoupení i v oblasti zemědělské politiky a životního prostředí, kde nás zastupoval Tomáš Dubský a sport a pohybovou gramotnost měl na starosti Martin Paur.

Máme ale své zastoupení i v dalších komisích, jako např. Digitalizace a regionální rozvoj, Průmysl, energetika, věda a výzkum, Sociální politika a Ekonomika a daně. Děkuji všem předsedům, garantům a členům našich odborných komisí za skvělou práci, je radost s vámi spolupracovat

Michaela Matoušková

Autor: Jana Rosenbergerová