Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Dva roky spolupráce, aneb jsme v polovině volebního období

Dva roky spolupráce, aneb jsme v polovině volebního období

20. 1. 2019

Pardubický kraj již dva roky řídí koalice stran, které se dohodly na spolupráci. Je složena ze zástupců České strany sociálně demokratické, Koalice pro Pardubický kraj, Občanské demokratické strany a Starostů a nezávislých.

Dva roky spolupráce, aneb jsme v polovině volebního období

Dva roky spolupráce, aneb jsme v polovině volebního období

Ve vztahu muže a ženy jsou prý první dva roky nádherné, v tu dobu ještě funguje zamilovanost a člověk žije s růžovými brýlemi na nose. Po dvou letech se prý začíná budovat opravdový vztah založený na úctě, toleranci, spolupráci a skutečné lásce. A začíná celoživotní práce na vztahu.

Jak je to v zaměstnání a v práci, platí i toto pravidlo? V tomto případě jsme nezačínali na bázi emocí a „zamilovanosti“, ale čistě na základě racionální shody všech zúčastněných subjektů. Bylo to o tom, zda najdeme průnik ve svých volebních programech a dokážeme vytvořit společné programové prohlášení. To se podařilo sestavit nejen na základě požadavků jednotlivých stran, ale i na základě rozumné úvahy. Hledali jsme shodu v tom, co je pro celý kraj potřebné a prospěšné pro obyvatele.

Většina bodů programového prohlášení je nyní již splněna. Vyvstávají i další úkoly a požadavky, které jsou plněny s ohledem na potřeby kraje. Zároveň jsou připravovány projekty i pro další období, tak aby věci související navazovaly i do budoucna.

 V současné době probíhá historicky nejvíce projektů, které jsou financované i z peněz Evropské unie. Týká se to památkově chráněných staveb, budov nemocnice ve všech městech, budov středních a dalších škol zřízených krajem a jejich vybavení. Dále modernizace silnic, které se budou ještě v průběhu dalších let opravovat. Ke konci roku 2018 byly podány žádosti do 70. výzvy o celkovém objemu více než 1,82 miliardy Kč týkající se silnic II. a III. třídy, které jsou majetkem kraje. V neposlední řadě je nutné podotknout to, že existuje velké množství programových dotací, které jsou zacíleny do obcí, mikroregionů, MASkám, ale i k jiným skupinám lidí, jako sportovní oddíly, neziskové organizace, fyzické osoby, do problémových regionů apod.

Do mé gesce patří i příjem peněz z EU, které posléze kraj administruje fyzickým osobám jako tzv. „kotlíkové dotace“. Zde se za dva roky pohybujeme v řádech stovek milionů.

Jako nenápadnou, ale velmi účinnou činnost považuji z gesce rozvoje ŠKOLENÍ STAROSTŮ. Každý starosta by se měl za své působnosti průběžně vzdělávat, aby jeho obec byla řízena co nejlépe a profesionálně. Vzdělávací kurzy jsou finančně náročné. Aby si i v malých obcích mohli dovolit vzdělávání, jsou školení organizována pro účastníky bezplatně. Vše zaplatí kraj. Úvaha je taková, že se výsledek promítne do kvality vedení obcí a tím i do kvality života lidí v kraji. Celý kraj se může rozvíjet i díky tomuto kroku rovnoměrně.

A co říci na závěr dvouleté spolupráce z mého pohledu? Ještě nedávno jsem na jistotu nevěděla, který radní představuje jakou stranu. Ani jsem to nepotřebovala vědět.  Panuje mezi námi slušnost. Spolupracujeme, věci řešíme na základě zdravého rozumu a ne podle stranické příslušnosti. Líbí se mi slova pana hejtmana, která jsem již několikrát z jeho úst slyšela: „Sedli jsme si i lidsky…“ A já si ještě neodpustím připomínku. Kdyby se politici na nejvyšších postech chovali jako my v Radě a Zastupitelstvu Pardubického kraje, tak by to i v naší zemi vypadalo jinak a lépe.

                             

Autor: Mgr. Hana Štěpánová (STAN), radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace