Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Alice Paurová bojuje za cestu, která místním citelně chybí. Už prosadila krajinnou studii

Alice Paurová bojuje za cestu, která místním citelně chybí. Už prosadila krajinnou studii

22. 3. 2022

Bydlím v Dražkovicích již šestnáct let a po celou tu dobu mě trápí, že tady kromě pěší cesty do Pardubic není, kam zajít na procházku. Pokud nepočítám cestu po obci z jednoho konce na druhý nebo procházku po vyjetých kolejích od traktoru. Začala jsem proto prosazovat vytvoření polní cesty mezi Dražkovicemi, Nemošicemi a Ostřešany. To jsem ale netušila, jak náročný úkol mě čeká…

Alice Paurová bojuje za cestu, která místním citelně chybí. Už prosadila krajinnou studii

Alice Paurová bojuje za cestu, která místním citelně chybí. Už prosadila krajinnou studii

Před půl rokem jsme si dovezli z útulku dva psy a tato potřeba se tím pádem zvýšila. Po rozhovorech s místními občany, kdy jsem potkávala maminky s kočárky, které podobně jako já jezdily z jednoho konce obce na druhý a zpět, mě napadla myšlenka vytvoření polní cesty mezi Dražkovicemi, Nemošicemi a Ostřešany. 

Všichni, se kterými jsem o tom v Dražkovicích mluvila, by ji uvítali a to mě nakoplo s tím něco udělat. Ze začátku jsem se setkávala s názory, že to nejde, že to mají zemědělci, že je potřeba změna územního plánu atd. Nenechala jsem se odradit a zašla na odbor hlavního architekta města Pardubic s dotazem, co vše tomu brání. A světe div se, paní z odboru byly tomuto nápadu silně nakloněny. 

A proč? Podrobně to popisuji na konci, ale daly mi za pravdu, protože i analýzy ukázaly, že kolem Dražkovic je málo zeleně a chybí polní cesty. Ve zkratce pro obec Dražkovice byla identifikována následující rizika:

  • chybějící prostupnost Dražkovice-Nemošice, Dražkovice-Ostřešany
  • ohrožení větrnou a vodní erozí
  • velké půdní bloky 
  • absence lesních a přírodě blízkých ploch

Navrhla jsem, zda by šlo podél cesty vysadit ovocné stromy, třeba třešně, aby si mohli kolemjdoucí natrhat, nebo pruh lučních květů vhodný pro včely. K tomu by se mohla dát naučná tabule s popisem, které druhy tam rostou. Vypadá to, že se ledy hnuly a Zastupitelstvo MO Pardubice V schválilo z rozpočtu peníze na krajinnou studii, za což mu patří velký dík. To je první krok k tomuto projektu. Cesta by navazovala na polní cestu spojující Mikulovice s Nemošicemi. 

V druhé fázi usiluji o úpravu remízku s tůňkou uprostřed polí na vytvoření mokřad a odstranění invazivní rostliny Bolševník, která se tam začíná silně rozrůstat. I na ni by mělo dojít. Mám velkou radost, že když se chce, tak to jde.

Podrobná analýza stavu zeleně v jižní oblasti Pardubic:

Jižní oblast Pardubic se potýká s celkovým nedostatkem krajinné i sídelní zeleně (vyplývá z analýz a závěrů zpracované územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice a územní studie krajiny ORP Pardubice). Chybí zde vzájemné propojení obcí polními cestami, možnost krátkodobé rekreace, cíle pro střednědobou rekreaci, ekologická stabilita sídla je podprůměrná, z hlediska Strategie ochrany krajinného rázu SO ORP Pardubice jsou Dražkovice hodnocen jako sídlo s narušenou kvalitou dochované struktury, s výrazným nesouladem začlenění sídla do krajiny a její sníženou dostupností, chybí ekologicky stabilní plochy a linie. Půdní bloky jsou naddimenzované, uniformní a z hlediska ekologické stability nefunkční.

Autor: Jana Rosenbergerová