Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Aktuality Zastupitelé rozhodli o fúzi nemocnic

Zastupitelé rozhodli o fúzi nemocnic

28. 2. 2014

Očekávaným bodem jednání zastupitelstva bylo schválení dalšího postupu při transformaci pěti nemocnic akutní péče. Ten byl v loňském roce odložen o půl roku, aby mohly být vyčísleny konkrétní dopady hospodaření nemocnic za rok 2013 a dopady úhradové vyhlášky. Zastupitelé po dvouhodinové diskuzi rozhodli o fúzi nemocnic k 1. červenci 2014. Pro hlasovalo 32 členů zastupitelstva, dva byli proti a 8 se zdrželo.
Zastupitelé rozhodli o fúzi nemocnic

Zastupitelé rozhodli o fúzi nemocnic

Pro bezproblémový přechod na novou společnost uložili zastupitelé Radě Pardubického kraje, aby prostřednictvím valné hromady byla garantem zápisu do obchodního rejstříku nejpozději do 31. prosince 2014.
 
     „Naše snaha zefektivnit fungování pěti nemocnic pod jedním vlastníkem, Pardubickým krajem, trvá už od roku 2011, kdy jsem převzal funkci krajského radního pro zdravotnictví. Už samotná spolupráce nemocnic při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami přinesla prokazatelné výsledky. Spojení nemocnic je logickým vyvrcholením tohoto procesu. Jsme si vědomi toho, že uspějí jen silní,“ připomenul hejtman Martin Netolický. Podle něj bude všech pět nemocnic fungovat tak jako dosud i po fúzi. „Pacienti budou chodit i po 1. červenci do stejné spádové nemocnice a na oddělení, na která jsou zvyklí. To platí i pro stávající zaměstnance. Přinos spojení bude spočívat v jednodušším řízení nemocnic. Každá nemocnice si dosud žila svým životem, měli jsme tu například tři účetní systémy v pěti nemocnicích, což nebylo efektivní,“ doplnil Netolický.
 
     V diskuzi zazněla i řada připomínek, na které odpovídali zástupci představenstev a také 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Ten zdůraznil, že řadu let zastupitelstvo schvalovalo pouze ztráty nemocnic. Díky společnému postupu nemocnic a úsilí managementu je ztráta za rok 2013 místo plánovaných 170 milion jen přibližně 73 milionů a je možné hospodaření ještě vylepšit tak, aby byly prostředky na obnovu, investice a nové přístroje. „Musíme jako celek zůstat konkurenceschopní vůči privátním subjektům. Nechceme se dočkat toho, co vidíme v jiných krajích, kde už některé nemocnice nemohou zachránit,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Jsem bytostně přesvědčen, že dnešním rozhodnutím děláme pro naše nemocnice sice nový, ale správný a bezpečný krok. Netočíme se k nim zády, chceme jim organizačně i finančně pomoci. Zároveň požadujeme, aby i ony nově fungovaly na principech větší vzájemné spolupráce, provázanosti a moderního řízení.“
 
     Zastupitelé podpořili i navýšení základního kapitálu budoucího právního subjektu o 240 milionů ve dvou ročních splátkách v letech 2014 a 2015. Pokud se zásadně nezhorší vnější podmínky, nepočítá kraj s další mimořádnou vyrovnávací platbou nad rámec schváleného rozpočtu a to jak v roce 2014, tak i v dalších letech. Zároveň také rozhodli o navýšení základního kapitálu Chrudimské nemocnice, a.s. o 10 milionů korun, aby odvrátili hrozbu insolvence. Vzhledem k tomu, že se platby rozdělily do tří termínů, nemusí Pardubický kraj tuto situaci řešit úvěrem. Na letošní splátku totiž použije přebytek hospodaření z loňského roku a splátka na rok 2015 bude zařazena do rozpočtu na příští rok. „Bude ještě pár měsíců trvat, než dopracujeme detaily, samotná transformace nemocnic pak potrvá dva tři roky. Přistupujeme k tomuto procesu s veškerou vážností a pokorou a určitě bude přitom naslouchat i odborné veřejnosti,“ dodal Línek. 
Zdroj:pardubickykraj.cz/aktuality