Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Aktuality KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM STAN

KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM STAN

14. 2. 2014

Zveme členy, registrované příznivce STAN a nezávislé starosty v Pardubickém kraji na KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH, který se koná v pondělí 10. 3. 2014, od 16:00 hodin v Kulturním domě ve VRACLAVI
Krajský výbor STAN svolává krajský volební sněm na pondělí 10.března 2014 do Vraclavi u Vys. Mýta
 
                                          P O Z V Á N K A  
                                                     na
KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH, konaný dne 10. 3. 2014, od 16:00 hodin 
                                            v Kulturním domě ve VRACLAVI 
 
Návrh programu jednání:
 
1.    Zahájení a schválení programu sněmu a jednacího, volebního a hlasovacího řádu sněmu.
2.    Schválení moderátora sněmu.
3.    Zpráva o činnosti krajské organizace hnutí STAN za rok 2013.
4.    Informace  místopředsedy STAN a poslance PČR, JUDr.  Stanislava Polčáka, o politické                      
situaci, připravovanýchzákonech ve veřejné správě, financování obcí a měst, fondech EU k novému rozpočtovému   období na roky 2014až 2020, ke komunálním volbám 2014 a dalším směřování našeho hnutí STAN + dotazy.
5.    Vystoupení hostů.
6.    Volba mandátové, návrhové a volební komise.
7.    Stanovení počtu členů a místopředsedů krajského výboru.  
8.    Volba předsedy krajského výboru.
9.    Volba místopředsedů krajského výboru.
10.  Volba členů krajského výboru.
11.  Volba kandidátů do předsednictva a celostátního výboru STAN pro Republikový sněm 2014.
12.  Volba delegátů  pro Republikový sněm STAN 2014.
13.  Diskuse a různé.
14. Usnesení a závěr.
 
Účast maximálního počtu delegátů (registrovaných příznivců a členů) je nutná!!!
 
Účast  prosím  potvrďte  co  nejdříve,  nejpozději  do čtvrtka  27. 2. 2014  na
 e-mail:mokrejs.f@seznam.cz , nebo mobil 602 341 430.
 
V  Horním Újezdu 3. 2. 2014.
 
                                                                   František Mokrejš,
                                                                   předseda krajské organizace
                                                                   STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
                                                                   Pardubického kraje