Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Zelená stuha pro Čelechovice na Hané

Zelená stuha pro Čelechovice na Hané

30. 6. 2022

Obec Čelechovice na Hané se již potřetí a po šestileté pauze letos opět přihlásila do soutěže Vesnice roku.

V roce 2014 získala ocenění za investice vynaložené na podporu spokojeného života v obci, v roce 2016 pak ocenění za prezentaci obce prostřednictvím tradičních venkovských řemesel a od Olomouckého kraje i finanční odměnu 50 000 Kč. A do třetice všeho dobrého…letos obec získala v krajském kole Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a postupuje do celostátního kola.

Park u cukrovaru v Čelechovicích na Hané

Park u cukrovaru v Čelechovicích na Hané

Jak říká starostka Jarmila Stawaritschová (STAN), je to pro obec velký úspěch, ale také závazek, aby obec pokračovala i nadále v utváření prostředí kolem nás, v tvorbě krajiny a snaze vrátit přírodě alespoň zčásti to, co jí mnohdy bereme. Je to ocenění práce všech, kteří se aktivně podílí na rozvoji obce a není jim lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Každý může malým střípkem přispět k velké věci, přiložit ruku k dílu a dělat prostředí hezčí a lepší.

Za získáním ocenění stojí řada významných projektů, které se v obci podařilo v posledním období uskutečnit, a to v intravilánu i extravilánu obce. Velkým projektem, který obec realizovala dva roky, byl projekt: ÚSES (územní systém ekologické stability). Předmětem projektu byla realizace části nových prvků na území obce Čelechovice na Hané, které byly vymezeny v rámci dokončených komplexních pozemkových úprav. Vznikly nové interakční prvky, lokální biocentra, biokoridory, regionální biokoridory a ovocný sad, které budou působit jako stabilizační části krajiny s pozitivním vlivem na okolí, včetně realizace I. etapy naučné stezky. Obec tímto projektem navázala na stavby suchých poldrů ve Studenci i pod Kaplí, které realizoval Státní pozemkový úřad. Rovněž se podařilo  ozelenit i další plochu v obci, což je část brownfieldového území po bývalém areálu cukrovaru, které obec získala od vlastníka darem. Vznikl zde obecní park u cukrovaru.


Z ocenění Zelenou stuhou má starostka velkou radost a jak s úsměvem dodává: ,,obec Čelechovice na Hané ušla od rozbité silnice z kočičích hlav velký kus cesty…“.

Autor: Alena Hálková