Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Zastupitel Aleš Hubáček o veřejném prostoru v Litovli

Zastupitel Aleš Hubáček o veřejném prostoru v Litovli

24. 7. 2023

Hanácké město Litovel se pyšní mnoha kvalitami. Bylo založeno na řece Moravě, jejíž devět ramen dodává Litovli specifický ráz. Městu se tak přezdívá Hanácké Benátky. Jedno z ramen Moravy, Nečíz, protéká přímo pod radniční věží a pod celým náměstím.

Studentský návrh řešení Vedepky

Studentský návrh řešení Vedepky

Nicméně pod hlavičkou radnice zde hrozí částečná demolice historických sklepů třetího měšťanského pivovaru z první poloviny 19. století. Město pro ně nenachází vhodné využití, a tak je raději odepisuje jako nepotřebné s cílem výstavby nemnoha bytů pro seniory průměrné kvality. Město také navrhlo krátkodobé řešení problému parkování v měřítku celého města zrovna v této historicky, krajinářsky a architektonicky hodnotné lokalitě. 

V Litovli chybí nízkoprahová, neoficiální nezisková kultura, především pro mladé, a dost z nich i z tohoto důvodu odchází za zábavou či životem jinam. Nefunguje zde i řada vazeb napříč městem, například strategická koncepce města, aktualizovaný územní plán, studie využitelnosti veřejných prostranství a městský architekt.

Podoba veřejných prostranství i parků potřebuje nové impulzy. Týká se to také areálu „Védepky“.  „Védepka“ (nebo „Vedepka“) je vžité označení pro areál bývalých sklepů 3. měšťanského pivovaru v Litovli a jejich pozdější nástavby i přístaveb, které se nachází na ulici Boženy Němcové na rozhraní historického jádra a předměstí hanácké Litovle. Název vychází ze zkratky „VDP“, která znamená „Velkodistribuční podnik“, což byla od znárodnění v roce 1948 celostátní centralizovaná síť distribuující potraviny aj. zboží, které zákazník v době socialismu mohl v Československu nakupovat v obchodech smíšeného zboží od Medzilaborců až po Aš.

V právě řešeném území areálu se nabízí obrovský potenciál dokončení zeleného „věnce“ parků kolem celého centra, obohacený o sílu přítomné vody. „Proto jsem vyzval dvě fakulty architektury z Brna a Prahy, aby pomohly najít odpovědi na tyto problémy coby nezávislí odborníci“, vysvětluje Aleš Hubáček, zastupitel v Litovli.

Aby se otevřela odborná i veřejné diskuze, uspořádaly fakulty architektury ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Litovel výstavu s názvem „VéDePka kultuře, Litovli zelená!“ Sešlo se celkem devět studentských návrhů, které nabízejí kvalitu a nový život, jaké si hradební okruh, zobytněné nábřeží, cenné pivovarské sklepy, místní nezávislá kultura a hlavně současní i budoucí obyvatelé malebného města Litovle jistě zaslouží.  Další výstava proběhne na hlavním litovelském náměstí od půlky srpna do konce září a následně v samotném areálu bývalého pivovaru 1. října při příležitosti dne architektury a jejím doprovodným programem bude prezentace místa i návrhů veřejnosti. Budou možné diskuze na místě, aby tak budoucí využití cenné stavby i místa odpovídalo veřejným potřebám i vizím budoucích generací.

Mělo by tak vzniknout kvalitní zadání pro architektonickou soutěž na budoucí podobu cenného areálu a jeho nejbližších vazeb, jejíž vítěz by zde měl v následném odborném projektu navrhnout nejlepší řešení pro budoucí využití a zdařilou realizaci. „Především hledáme odpověď na problém odlivu mladé generace, jejíž priority jsou pro budoucnost města klíčové, stejně jako na harmonické mezigenerační soužití“ uzavřel Aleš Hubáček. 

Autor: Alena Hálková