Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Zábavné komunitní odpoledne s oceněním veřejného života v Konici

Zábavné komunitní odpoledne s oceněním veřejného života v Konici

23. 5. 2024

Starosta města Konice Ing. Michal Obrusník pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka ocenil práci spolků a dobrovolnických uskupení působících v místních částech města Konice.

Ocenění v Konici

Ocenění v Konici

Forma předání ocenění byla zvolena jako veřejné setkání celé komunity města. V průběhu předávání cen byl dán prostor oceněným k prezentaci svých činností a výsledků vlastní práce.

Setkání se uskutečnilo v sobotu 20. května 2024 v Komunitním centru Konice. Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení, dětské hřiště bylo doplněno o skákací hrad a zábavným pořadem provázela skupina Tamdem, která velmi brzy své obecenstvo přilákala k tanci.

Dle vyjádření starosty města a současně i krajského radního, Ing. Michala Obrusníka, se po letech zúročilo více faktorů v práci s komunitou.

„V roce 2020 jsme otevřeli komunitní centrum, kdy jsme podle architektonického návrhu přestavěli a rozšířili bývalou budovu sokolovny. Přes letitou absenci komunitního života ve městě si lidé do nových prostor cestu našli. Dobrým krokem bylo i zavedení participativních rozpočtů pro místní části města a samozřejmě i podpora spolkové činnosti. To vše se přetavilo v postupný nárůst zájmů lidí o zlepšování svého okolí. Výsledkem jsou tisíce hodin dobrovolnické práce zaměřené s parcitipativní podporou na budování dětských hřišť, oprav místních kulturních domů, obnovy třešňového sadu a dalších míst pro setkávání komunity. V rámci spolkových činnosti se výrazně zvýšil podíl práce s dětmi. To vše mne vedlo k nápadu poděkovat lidem za sounáležitost ke svému místu pro život a současně veřejnou akcí zvýšit povědomí celé veřejnosti o možnostech zapojení se do dění ve městě. Jsem nanejvýše spokojen s tím kolik lidí se rozhodlo strávil sobotní odpoledne a večer v kruhu komunity, jsem vděčný všem aktérům veřejného života za jejich práci“ uzavřel starosta města.