Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj VOLBY 2020 Olomoucký kraj Kandidát do Senátu - obvod 66

Kandidát do Senátu - obvod 66

Marek Ošťádal, a nebo taky Pepin z Hané, se téměř tři desítky let se snaží připomínat, v čem je náš region Hané krásný a originální - hraje a zpívá v kapele Stracené ráj, která zpívá pouze v hanáčtině, pořádá s kamarády v obci hudební festivaly, podílel se na tvorbě učebnice hanáčtiny pro základní školy, která si získává na popularitě. Znáte ho i z Rádia Haná, kde pod přezdívkou Pepin z Hané uváděl několik let zábavné příběhy z naší oblasti.
Kromě toho je od roku 2010 starostou obce Náklo. 

Marek Ošťádal - kandidát do Senátu

Říká, že každý máme svoji identitu – jak lidé, tak i region, ve kterém žijeme, i když se mu zdá, že na to v posledních letech trochu zapomínáme. A ke změně tohoto trendu by chtěl ve své předvolební kampani přispět. Proto se rozhodl kandidovat do Senátu v obvodu č. 66 - Olomouc. Ten se rozkládá od Zábřehu přes Mohelnici, Loštice, Litovel, Uničov, Náměšť na Hané až po Moravský Beroun, tedy region Hané. V tomto ho (kromě jiných) podporuje hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Jeho cílem nikdy nebyl vlastní prospěch, ale prospěch jeho okolí, jeho regionu. Říká, že ať už bude senátor či ne, vždy bude dělat vše pro to, aby o Hané a všem, co je s ní spojeno, bylo ve světě slyšet.

V Senátu chce být něco jako spojka mezi Hanou a státními úřady v daleké Praze. Ze zkušenosti starosty obce ví, že jsou v Praze naše zájmy v mnoha ohledech přehlíženy.

Pojďte do toho s Markem. Rozhodně to nebude nuda. #HanackaRoad66


SENATŮR

Už to jede... SENATŮR I. začíná ve čtvrtek 3. září. Startuje v Náměšti na Hané (na náměstí před óřadem), pak jede do Drahanovic (Galeria o kalecha), do Slatinic (náves před lázněma), do Lutína (na sidlišťo) a končí v Hněvotíně.
Přijďte se pobavit a podpořte Marka Ošťádala do Senátu.

SENATŮR I


SENATŮR II


SENATŮR III.


SENATŮR IV.


SENATŮR V. a VI.


Sledujte Marka Ošťádala - Pepina z Hané a jeho moudra na facebooku.

Poznejte Marka Ošťádala, zjistěte více o něm a co prosazuje na webu. 


Cestou necestou Marka Ošťádala ke kandidatuře do Senátu


PŘEDVOLEBNÍ GULÁŠ 

Zveme všechny bez rozdílu politického smýšlení. Předvolební guláš okořeníme pořádným hanáckým nářezem. Předvolebni guláš pro fšeckê bez rozdilô politickyho sméšleni.

Kdy? Akca bôde v pátek 25. 9. 2020 od 18:00.

Kde? Mezice, 783 32 Náklo. Akca bôde v Mezêcich na hřišťô, tak snaď eště nebôde mrznót...

Přêslébilê učast kapelê Poškoláci, Veškerá úcta, STRACENÉ RÁJ a M.O.S.E.S. Omlouváme se, ale vzhledem ke koronavirovým omezením hudební část nebude. 

Bohaty občerstveni bôde zajištěny. Dondite na poctivé předvolebni guláš, posedět, povêkládat a poslêchnót, jak ômijó zahrát kapelê od nás z dědinê. 


Váženi a mili, chtěl bêch vám řict, že dô do teho!

Rozmêslêl sem se, že v našim obvodě zabojôjô o křeslo senátora, abêch muhl v Praze zastôpovat našô krásnó Hanó. Selské rozôm z Hané mosi bêt slêšet!

A čemô se bôdô věnovat?
Sô starosta Nákla, a toš mám zkôšenosť s tém, co lêdi potřebôjó. Rád dêckê vêhovim, ale negdê sô malé pán. Možnosť proklačêt potřebê regióna je tak pro mě vyzvó, keró bêch chtěl vêôžêt.

Kdo mě zná vi, že Haná a jeji kultura a tradice só má celožêvotni zálêba. Hlavně zanikajici nářeči pak propagôjô, kde to jenom de a dělám všecko pro to, abê furt bêlo.

Haná je krásná, ale v pródô časô se měni. Dřivé bêlo vicé remizku, menči pola, vícé rêbniku a krajina bêla opečovávaná s láskó. Přiroda tadê neni pro nás, ale mê do ni patřimê a toš je potřeba jô respektovat. Nebôdô se ôvazovat řetazem k elektrárně, je hromadô iných možnosti, jak svět kolem
sebe chránit.

Hanácká dědina je misto, kde žêjemê. Všeci chcemê, abê se nám tô žêlo dobře a abêsmê gvulêvá každé kravině nemosêlê córat do města. Óřadê bê mělê dostat věči pravomocê, abê muhlê lepšê vêhovět potřebám lêdi a co nende vêřidit na mistě, mělo bê bêt lehky vêřidit na dálkô po internetô.

Uřadê bê mělê pomáhat, a né zavazet.
Eště si mêslim, že každé Hanák bê měl vědět, kdo ho Praze zastôpôje. O senátorovi za dědinê a města kolem Olomóca mosi bêt slêšet a každé hanák mosi vědět, že se na něho muže dêckê obrátit.

A toto si vám dovolôjô s pokoró nabidnót.

Pokuď Vás to zajimá, sledujte mě na tym facebókô, kde vám bôdô poctivě o všeckym řikat. 

A kdêbêste se ptalê, tak volbê bôdó na začátkô řijna. 

Marek Ošťádal & Pepin z Hané
kandidát do Senátu
 
_____________________________________
 
 Vážení a milí, chtěl bych vám říct, že jdu do toho! 

Rozhodl jsem se, že v našem obvodu zabojuji o křeslo senátora, abych mohl v Praze zastupovat naši krásnou Hanou. Selský rozum z Hané musí být slyšet!

A čemu se budu věnovat? Jsem starosta Nákla, a tak mám zkušenost s tím, co lidi potřebují. Rád vždy vyhovím, ale někdy jsem malý pán. Možnost protlačit potřeby regiony je tak pro mě výzvou, kterou bych chtěl využít.

Kdo mě zná, tak ví, že Haná a její kultura a tradice jsou mojí celoživotní zálibou. Hlavně zanikající nářečí pak propaguji, kde to jen jde a dělám vše pro to, aby pořád bylo.

Haná je krásná, ale v průběhu času se mění. Dříve tu bylo více remízků, menší pole, více rybníků a krajina byla opečovávaná s láskou. Příroda tady není pro nás, ale my do ní patříme, a tak je potřeba ji respektovat. Nebudu se uvazovat řetězem k elektrárně, je spousta jiných možností, jak svět kolem sebe chránit.

Hanácká vesnice je místo, kde žijeme. Všichni chceme, aby se nám tu žilo dobře a aby jsme kvůli každé kr*vině nemuseli jezdit do města. Úřady by měly dostat větší pravomoci, aby mohly lépe vyhovět potřebám lidí a co nejde vyřídit na místě, mělo by být snadné vyřídit na dálku po internetu. Úřady by měly pomáhat a nebýt překážkou.

Ještě si myslím, že každý Hanák by měl vědět, kdo ho v Praze zastupuje. O senátorovi za vesnice a města kolem Olomouce musí být slyšet a každý Hanák musí vědět, že se na něho může vždy obrátit.

A toto si vám dovoluji s pokorou nabídnout.

Pokud vás to zajímá, sledujte mě na facebooku, kde vás budu poctivě o všem informovat.

A kdybyste se ptali, tak volby budou začátkem října.

Marek Ošťádal & Pepin z Hané
kandidát do Senátu