Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Tiskové zprávy Pomoc dětem z chudých rodin nestojí Olomouckému kraji za to

Pomoc dětem z chudých rodin nestojí Olomouckému kraji za to

18. 12. 2018

V pondělí 17. prosince 2018 se uskutečnilo 13. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. V diskuzi na plénu významně rezonovala problematika laxního přístupu Rady k dotování obědů pro děti ze sociálně slabých rodin. Projekt „Obědy pro sociálně slabé děti“ byl vyhlášen MPSV v roce 2016 a umožňuje dětem z rodin, které pobírají sociální dávku hmotné nouze, hradit školní obědy.

Peníze na projekt přichází z fondů EU. O peníze se do projektu musí přihlásit jednotlivé kraje, do dnešního dne je jich do projektu zapojeno už deset, Olomoucký však mezi nimi chybí. Náměstek hejtmana Ladislav Hynek tento krok zdůvodnil náročností administrativy, navíc kraj není zřizovatelem základních a mateřských škol; musel by je oslovit, zda mají zájem, musel by navázat spolupráci s Úřady práce, které evidují příspěvky v hmotné nouzi a také by se muselo jednat s rodiči. Údajně by to mohlo vést i ke stigmatizaci dětí.    

V kraji máme 263 základních škol, pomoc by se týkala pěti až osmi tisíc dětí. Což by byl posun oproti letošnímu roku, kdy tuto službu zajistily pro 540 dětí neziskové organizace „Women for Women“ a „Jekhetane“.   Senátorka a krajská zastupitelka RNDr. Jitka Seitlová k tomu dodává: „Zdá se, že nikomu z vedení Olomouckého kraje to nestojí za to. Osobně hodnotím postup kraje, kterému byla administrace dotace svěřena, vůči dětem z chudých rodin až jako hanebný. Žádám o urychlenou změnu současného postoje, který je podle mého názoru opakem toho, co lze nazývat sociální a solidární.“

            Opoziční zastupitele z klubů Koalice pro Olomoucký kraj a Starostové ProOlomoucký kraj se na zasedání také vyjádřili k personálním změnám v Radě Olomouckého kraje. „Sport, kultura a památková péče na vedlejšák“ komentoval přesuny předseda klubu KpOK Ivo Slavotínek. Dosavadní náměstek pro sport, kulturu a památkovou péči František Jura, mimo jiné primátor města Prostějova, se totiž nově stává neuvolněným členem rady. Přičemž jeho agenda přechází do gesce dalšího neuvolněného radního, pana poslance Petra Vrány, který se stane neuvolněným náměstkem. Předseda klubu Starostové ProOlomoucký kraj Radim Sršeň ke kauze říká: „Nepochybujeme o kompetentnosti pana náměstka Vrány, máme pochybnost, že je možné na patřičné úrovni zajistit rozsáhlé agendy krajské kultury, sportu a památkové péče společně s celým úvazkem poslance PSPČR a dalšími aktivitami“. Vzhledem k vytíženosti pana hejtmana a poslance Oklešťka byl současně poprvé v historii Olomouckého kraje jmenován uvolněným zastupitelem Vladimír Lichnovský, který dosud zastával funkci tajemníka hejtmana, do jehož kompetencí byla z portfolia hejtmana předána agenda Cestovního ruchu a vnějších vztahů. Celá tato personální rošáda má podle hejtmanství stát dalších 15 tisíc měsíčně. „Vedení Olomouckého kraje je velmi inovativní, neustále vytváří nové pozice pro své věrné. Vždyť jen funkce tajemníka hejtmana byla v loňském roce nově vytvořena. Je s podivem, že trvanlivost funkcí je tak krátká. Co je za tím? Je nedostatek kvalifikovaných lidí v Radě, že dochází k neustálé kumulaci funkcí? “ ptá se Sršeň.

            Rada kraje dále předložila zastupitelům ke schválení materiál k Zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2019, z něhož vyplývá, že např. celých 10 let po dokončení modernizace koridorového úseku Olomouc - Přerov, která přinesla bezbariérovou úpravu všech stanic na trati, nebyl dosud nasazen ani jediný vlak, umožňující plně bezbariérovou dopravu. Naopak na zanedbané trati Olomouc – Prostějov, kde je absence jakéhokoli bezbariérového nádraží, jsou nasazeny vozy Regio Panter, jež tento typ dopravy umožňují. „Zastupitelé KpOK a Starostové Pproto v rámci připravovaného desetiletého tendru na zajištění drážní dopravy v Olomouckém kraji po roce 2019 mimo jiné požadují, aby kraj podmínil provozování regionální železniční dopravy kompatibilitou vozového parku s nádražní infrastrukturou ve smyslu plné bezbariérovosti. To že se tak dnes na modernizovaných tratích neděje, je šlendrián!“ dodává Ivo Slavotínek.

 

Mgr. Ivo Slavotínek, v.r.

Předseda klubu krajských zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj

slavotinek@muvb.cz

+420 603 898 813

 

Ing. Radim Sršeň, PhD., v.r.

Předseda klubu krajských zastupitelů Starostové ProOlomoucký kraj

radim.srsen@gmail.com

+420 603 578 141