Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Tiskové zprávy Dětské skupiny vyrostou i v Olomouckém kraji, Mořice projektují

Dětské skupiny vyrostou i v Olomouckém kraji, Mořice projektují

31. 1. 2024

Obec Mořice na Prostějovsku vypracovala studii Dětské skupiny, nyní dokončuje projektovou dokumentaci a po získání povolení bude žádat o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti předškolního věku. Poskytují pravidelnou péči o děti zpravidla od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Díky službě se rodiče mohou dříve vracet do práce či pracovat na zkrácený úvazek, děti se dostanou do kolektivu.

starosta Tomáš Pavelka

starosta Tomáš Pavelka

„Jde o unikátní příležitost pro naši obec, jak můžeme reagovat na poptávku po hlídání dětí a moderní trendy pracovního trhu. Zároveň projekt výrazně kultivuje veřejné prostranství v centru naší hanácké obce. Zadáním architektonické studie bylo navrhnout dětskou skupinu pro pobyt 24 dětí spolu s patřičným personálem. Hlavní myšlenkou návrhu je tradiční hanácký způsob řešení vzhledu objektu s jednoduchou dispoziční návazností na provoz dětské skupiny. Díky dotaci bychom měli zvládnout stavbu s minimálními dopady do rozpočtu obce.“ říká Tomáš Pavelka (STAN), starosta Mořic, v současnosti ve svých 25 letech nejmladší starosta v Česku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu na výstavbu a rekonstrukci dětských skupin z Národního plánu obnovy financovaného Evropskou unií, podpora dosahuje 100 % uznatelných výdajů, žadatelé mohou předkládat projekty do 25 mil. Kč. Dlouhodobým problémem českého trhu práce jsou genderové nerovnosti. Rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů je jeden z nejvyšších v rámci EU, obdobně rozdíl v průměrné mzdě žen a mužů patří v ČR k nejvyšším v rámci EU. Zásadní vliv na tyto nerovnosti má nedostatek služeb péče o malé děti. Nedostupnost a finanční náročnost služeb péče o malé děti je rovněž jednou z příčin, proč není využívána chudšími rodinami a rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí, což dále prohlubuje riziko sociálního vyloučení a menší připravenost dětí z tohoto prostředí na školní výuku. Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Autorem architektonické studie je Ing. arch. Jiří Čech ze studia K-Projekt, kteří projektují nyní navazující stupně dokumentace, aby mohl v průběhu února projekt získat povolení pro výstavbu a podat žádost o dotaci. Projekt zahrnuje výstavbu nové budovy v pasivním standardu o podlahové ploše dvě stě metrů čtverečných. Součástí řešení je také přístup po zpevněné komunikaci a parkovací stání v místě stávající šatny pro již nevyužitý provoz koupaliště. Areál zámecké zahrady se nově bude revitalizovat a vznikne zde řada ploch pro aktivní a pasivní odpočinek, které dětská skupina bude využívat. V blízkosti se nachází před rokem otevřené víceúčelové hřiště, nebo tělocvična TJ Sokol. Obec připravuje v návaznosti na realizaci tohoto projektu přestavbu bývalé kotelny Mateřské školy na kuchyň pro školku, dětskou skupinu i cizí strávníky, předně seniory.