Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Tisková zpráva – Krajské zastupitelstvo 23.4. 2018

Tisková zpráva – Krajské zastupitelstvo 23.4. 2018

26. 4. 2018

Na pondělním zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo odsouhlaseno navýšení finančních prostředků v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, a to ve výši 10 milionů korun.
Na pondělním zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo odsouhlaseno navýšení finančních prostředků v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, a to ve výši 10 milionů korun. „Jsme velmi potěšeni, že po roce a půl našich intenzivních jednání bylo dnes schváleno navýšení Programu obnovy venkova a jeho následné rozdělení Zastupitelstvem Olomouckého kraje mezi 96 obcí našeho kraje. Celkem bylo rozděleno 45 milionů korun. Je to významná pomoc především menším obcím a také naplnění našeho prvotního cíle, který jsme prosazovali už na prvním řádném zasedání stávajícího zastupitelstva v prosinci 2016.“ říká Radim Sršeň, předseda zastupitelského klubu Starostové ProOlomoucký kraj (STAN). „Oceňuji, že krajská rada přijala náš loňský návrh na alokaci Programu obnovy venkova v celkové výši 45 milionů korun. Věřím, že se nejedná o ojedinělý počin před komunálními volbami a že tento trend Olomoucký kraj udrží i v příštích letech,“ komentuje Ivo Slavotínek, předseda zastupitelského klubu Koalice pro OK. Na rozdíl od transparentního rozdělení Programu obnovy venkova se Radim Sršeň ohrazuje proti schválení dotace ve výši 2,5 milionu korun na jezdecké závody v parkurovém skákání pro Equine Sport Center Olomouc o.p.s. „Z těchto peněz se mohly podpořit stovky sportujících dětí na venkově, a ne pár členů oddílu a prize money. Bez ohledu na to, že ani nevíme kolik je přímo v Olomouci členů provozujících tento sport.“ Tématem, které rezonovalo v závěru zasedání, byla kauza Prostějov Olympijský, jejíž kontroverznost je už od počátku přiživována spekulacemi o netransparentním financování a nedostatečným informováním o průběhu výstavby sportovní haly a jejím plném využití v Prostějově. Zastupitelé Olomouckého kraje byli na dotaz Ivo Slavotínka na zasedání informováni o parametrech půjčky ve výši 23 mil. korun, která byla spolku Prostějov Olympijský poskytnuta. Půjčka byla podle slov hejtmana Ladislava Oklešťka uzavřena ústně, tudíž absentuje jakákoli smlouva na tak vysokou finanční pomoc. Poskytovatelem půjčky je prý firma TK plus Prostějov pana Černoška a údajně je bezúročná. „Tak vysoké finanční plnění bez písemně sjednaných parametrů považujeme v případě spolku za účasti dvou veřejnoprávních korporací za nevídané. Co když se po volbách zásadně změní zástupci města a kraje? Kde je garance, že se nezmění i původně ústně sjednané podmínky půjčky?“ dodává Ivo Slavotínek. Zastupitelům ani veřejnosti není současně známa budoucí provozní ekonomická bilance sportovního centra, respektive nároky na dofinancování provozu z veřejných zdrojů Olomouckého kraje a města Prostějov. Během jednání reagoval také zastupitel Jan Šafařík na deklarované snižování zadlužení kraje. „Přemýšlím, jak jde dohromady deklarované snížení dluhu o 100 mil. za rok 2017 a navrhovaný schodek více než 400 mil. korun v roce současném. Myslím, že kraj na vrcholu ekonomického cyklu by se měl připravovat na to, že příští roky nemusí být tak štědré na straně příjmů. Co považuji za rozumné, je že se alespoň číst přebytku vložila do oblastí, které to potřebují.“ Ing. Radim Sršeň, PhD., v.r. Předseda klubu krajských zastupitelů Starostové ProOlomoucký kraj radim.srsen@gmail.com +420 603 578 141 Mgr. Ivo Slavotínek, v.r. Předseda klubu krajských zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj slavotinek@muvb.cz +420 603 898 813

Autor: Jana Přecechtělová