Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj STAN nominoval do nové komise pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí zkušené starosty

STAN nominoval do nové komise pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí zkušené starosty

17. 3. 2021

Krajská komise pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí je novou komisí, která byla v Olomouckém kraji založena pro volební období 2020 – 2024.

STAN nominoval do nové komise pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí zkušené starosty

STAN nominoval do nové komise pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí zkušené starosty

Úkolem nové komise je navrhovat opatření, která povedou k rozvoji znevýhodněných oblastí a která budou zasahovat mezioborově do všech oblastí působnosti kraje. Především jde o dostupnost zdravotní a sociální péče, vzdělávání, možností obživy a dopravní obslužnost. Za STAN byli do komise nominováni zkušení starostové. Marek Dohnal, starosta obce Klokočí na Hranicku, má navíc znalosti z oblasti zdravotnictví. Jaroslav Nimrichtr byl tři volební období starostou Postřelmova, díky původní profesi oplývá znalostmi z dopravy a obou severských regionů Šumperska a Jesenicka.   

Mezi opatření, které bude komise navrhovat, patří zlepšení dostupnosti a zajištění dostatečného rozsahu sociálních a zdravotních služeb včetně zdravotnické záchranné služby, obnova a modernizace škol, rozvoj poradenských center pro začínající, malé a střední podnikatele a jejich podpora nebo třeba zajištění dobré dopravní obslužnosti.

„Chtěli bychom navrhovat opatření tak, aby i ve vzdálenějších místech od krajské metropole měli lidé dostupné sociální a zdravotní služby včetně zdravotnické záchranné služby. Další oblastí je obnova a modernizace škol. Pro udržení počtu obyvatel je velmi důležitá nabídka práce. Řešením by mohl být vznik poradenských center pro začínající podnikatele,“ řekl Marek Dohnal, člen komise za STAN. 

Problémem strukturálně znevýhodněných území je obecně špatná infrastruktura nebo extrémnější environmentální podmínky. Kvůli tomu tak mají obyvatelé těchto míst méně rozvojových příležitostí a omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu Česka. 

Mezi další časté problémy patří sociální vyloučení, nedostupnost kvalitních veřejných služeb nebo slabá občanská vybavenost. Například nedostupnost vysokorychlostního internetu v takových oblastech negativně ovlivňuje rozvoj místních firem. 

„Horší dopravní dostupnost spolu s nízkou vybaveností služeb trápí v Olomouckém kraji severní část, především Šumpersko a Jesenicko. Už teď se tyto neduhy projevují sníženou kvalitou života a odlivem mladých lidí do větších měst. V komisi si klademe za cíl tyto problémy minimalizovat,“ nastínil Jaroslav Nimrichtr. 

Autor: Yveta Sommerová