Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Setkání starostů Jesenicka a Šumperska s prezidentem Petrem Pavlem

Setkání starostů Jesenicka a Šumperska s prezidentem Petrem Pavlem

29. 11. 2023

Jesenicko a Šumpersko – setkání starostů z těchto dvou regionů s prezidentem České republiky bylo plné diskusí o klíčových tématech ovlivňujících život na severu Olomouckého kraje. Byly jimi například hospodářské problémy, krytý bazén v České Vsi, cestovní ruch a složitý dotační systém.

Prezident Petr Pavel a starosta Petr Mudra

Prezident Petr Pavel a starosta Petr Mudra

Pana prezidenta jsme seznámili s problémy našeho regionu, jako jsou špatná dostupnost lékařské péče, nedostatek kvalifikovaných sil a stálé vylidňování regionu. Od starostů zaznělo i plno nápadů, jak situaci řešit. Prezident zdůraznil význam spolupráce mezi ním a vládou a dále i místními samosprávami. Slíbil posouzení konkrétních opatření na podporu ekonomické obnovy v těchto hospodářsky ohrožených oblastech při pravidelných poradách s vládou. 


Dalším významným bodem jednání byla stavba krytého bazénu v České Vsi. Tato základní infrastrukturní investice, která slouží především školám z celého okresu Jeseník a sportovním oddílům, by měla také pozitivní dopad na volný čas obyvatel a přilákala by turisty. Prezident vyslechl obtíže při hledání finančních prostředků v tak ekonomicky slabém regionu a vyjádřil svou podporu projektu. Také slíbil, že s vládou projedná možnost výjimky pro financování této stavby.


Diskuze se také dotkla komplikací v dotačním systému, který často brání místním samosprávám v plnohodnotném využití dostupných finančních prostředků. Starostové vyzdvihli potřebu zjednodušení byrokratických postupů a přehledného systému dotací. Prezident uznal problematické oblasti a zavázal se k jednáním ke zlepšení dotačního systému s cílem podporovat efektivní rozvoj regionů.


V průběhu setkání prezident překvapil věcnými odpověďmi na otázky a návrhy starostů. Vyslechl si potřeby a obavy obcí a přislíbil aktivní podporu řešení předložených problémů. Jeho ochota naslouchat konkrétním potřebám a rychlá reakce na předložené návrhy zanechaly u účastníků pozitivní dojem.


Na závěr setkání věnovali přítomní starostové prezidentovi srdečná přání k jeho narozeninám, ale i narozeninám jeho ženy, které měli v následujících dnech.


Celé setkání bylo skvěle zorganizováno pod vedením starostky Loučné nad Desnou Petry Hazazimové, která se postarala o plynulý průběh jednání a vytvořila příznivou atmosféru pro setkání mezi prezidentem a starosty. Její úsilí bylo oceněno všemi účastníky.

Ing. Petr Mudra, starosta obce Česká Ves