Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Senátor Marek Ošťádal chce věnovat respirátory potřebným

Senátor Marek Ošťádal chce věnovat respirátory potřebným

26. 3. 2021

V posledních dnech mi často píšete, jestli něco nejde udělat s tím dalším krizovým stavem, co na nás vláda teď upekla. Nikomu se to pochopitelně nelíbí a všichni jsou naštvaní. Je to pořád dokola a i když to má nějaký efekt, z dlouhodobého hlediska je tady to poskakování na místě drahé, bere to lidem práci a komplikuje to už tak komplikované životy. 

Senátor Marek Ošťádal chce věnovat respirátory potřebným

Senátor Marek Ošťádal chce věnovat respirátory potřebným

Byl bych pro úplné uzavření všeho a třeba i na tři týdny, a pak očkovat a rozvolňovat, ať mohou děti zase chodit do školy a lidi do práce. Vždyť kde chtějí ty peníze ti mocipáni pořád brát?

Jak si možná někteří pamatujete, není to tak dlouho, co výprava ze Senátu vyrazila na Tchaj-wan. Tehdy kolem toho byl docela mumraj, a to hlavně kvůli našemu prezidentovi, kterému to nezapadalo do té červené rusko-čínsko-české spolupráce. Tchaj-wan nám daroval nějaké linky na respirátory. Jako poděkování Senátu za zajištění toho daru dostane každý senátor respirátory právě z jedné z těch linek, které se budou vyrábět ve Zlíně. 

Chtěl bych ty respirátory, které mám dostat, věnovat potřebným tady na Hané. 
Budu moc rád, když mi dáte na e-mail starosta@naklo.cz tipy, koho obdarovat. Respirátorů bude dost, tak můžeme podpořit hromadu potřebných, od organizací až po jednotlivce, aby to bylo skutečně k užitku a nepromarnilo se to, jak se kolikrát stane. 

Předem moc děkuji za Vaše nápady a tipy.

Mějte hezké dny a buďte zdraví jak řepa, jaro je tu. 

Marek Ošťádal,
hanácké senátor

--------------------  původní text v hanáčtině

V poslednich dnich mě často pišete, ešlê neco nende ôdělat s tym dalšim krizovym stavem, co na nás vláda fčêl ôpekla. Nikemô se to pochopitelně nelébi a fšeci só nasrani. Je to furt dokola a ê gdêž to má nejaké efekt, z dlóhodobyho hlediska je tadê to poskakováni na mistě drahy, bere to lêďum prácô a komplikôje ôž tak komplikovany žêvotê. 
Bêl bêch pro uplny zavřeni fšeckyho a třeba ê na třê tédně a pak očkovat a rozvolňovat, ať mužó zas děcka chodit do školê a lêdi do práce. Dêť kde tê penize chcó ti mocipáni furt brat? 

Jak si možná nekeři pamatôjete, néni to tak dlóho, co véprava ze Senátô verazêla na Tchaj-wan. Tehdá kolem teho bêl docela mumraj, a to hlavně gvulevá našemô prezidentovi, kerymô to nezapadalo do té červené rusko-činsko-české spolupráce. 
Tchaj-wan nám daroval nejaky linkê na respirátorê. Jako poděkováni Senátô za zajištěni teho darô každé senátor dostane respirátorê právě z jedné z téch linek, vêrobeny ve Zlině.

Chtěl bêch tê respirátorê, kery mám dostat, vênovat potřebném tadê na Hané.
Bôdô teda tôze rád, kdêž mě dáte na mail starosta@naklo.cz tipê, keho obdarovat.
Respirátoru bôde dosť, toš mužemê podpořêt hromadô potřebnéch od organizaci až po jednotlêvce, abê to bêlo skôtečnê k ôžêtkô a nepromarnilo se to, jak se kolêkrát stane.

Předem teda moc děkôjô za Vaše nápadê a typê.

Mňéte hezky dně a boďte zdravi jak řepê, jaro je tadê 

Marek Ošťádal,
hanácké senátor