Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Rozhodování o typu čističky odpadních vod není jednoduché

Rozhodování o typu čističky odpadních vod není jednoduché

30. 10. 2019

Pivín, Nová Hradečná, Dobrčice a mnoho dalších obcí má v plánu vybudování čističek odpadních vod. Vzhledem k tomu, že obce jsou co do velikosti rozdílné a mají jiné podmínky, se kterými musejí počítat, tak i jejich řešení a pohled na danou problematiku je rozdílný.

kanalizace starostove Štětař, Ostrčil, Müller

kanalizace starostove Štětař, Ostrčil, Müller

V obci Pivín na Prostějovsku se problematice odpadních vod věnují už delší dobu. Podle vzoru obcí Dražovice a Velká Jesenice by měli zájem o vybudování kořenové čističky odpadních vod (ČOV). Náklady na vybudování tohoto typu ČOV jsou dle zkušeností ze zmíněných obcí levnější a navíc i provoz je v porovnání s ostatními typy levnější. “Náš základní cíl je, abychom pořídili čističku, která bude pro obec i obyvatele finančně přijatelná. Nechceme jít formou masivního stylu. Vždy hledáme na obci řešení, které by bylo pro lidi méně finančně náročné,” potvrdil Kamil Štětař, starosta obce Pivín. 

Budování ČOV je plánováno na příští rok také v obci Nová Hradečná se 790 obyvateli. “Chystáme podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizace včetně ČOV. Předpokládané celkové náklady budou podle našich odhadů dosahovat téměř 96 milionů korun. Z toho předpokládáme spoluúčast obce ve výši cca 36 mil. Kč, což představuje téměř trojnásobek našeho rozpočtu,” objasnil Tomáš Müller, starosta Nové Hradečné.

Obec Dobrčice na Přerovsku čeká v nejbližším období rozhodnutí o budování ČOV a nové splaškové kanalizace. Polemika, jakou čističku pro obec s dvěma sty obyvateli zvolit, řeší obec už několik volebních období. V současné době převažuje řešení klasickou biologickou čistírnou odpadních vod.  Ale i nyní před dokončením projektové dokumentace je obec přístupná i alternativám, jakou může být i kořenová čistička. Také proto se v září vypravili zástupci obce na exkurzi do Velké Jesenice, aby si kořenovou čističku prohlédli v praxi. „Ačkoliv by to pro obec znamenalo změnit projektovou dokumentaci, tak musíme pečlivě zvážit všechny výhody a nevýhody, které by změna v technologii čištění odpadní vody přinesla. Neznámou je také ochota vodoprávního úřadu změnit svůj pohled na kořenové čistírny odpadních vod, ”sdělil starosta Marek Ostrčil.    

 

Autor: