Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Rok ve sněmovně ve znamení války a následné energetické krize

Rok ve sněmovně ve znamení války a následné energetické krize

19. 10. 2022

První rok v Poslanecké sněmovně byl jednoznačně ve znamení ruské války na Ukrajině a s ní spojené energetické krize. Putinovy tanky a rakety zasáhly Ukrajinu 24. února 2022, na válku se západem se v podobě prázdných zásobníků s plynem a spekulacemi na trhu s cenami energií však Kreml připravoval již dlouhé měsíce předtím. Vysoké ceny energií otřásají společenským smírem v jednotlivých evropských zemích a dávají prostor různým extremistům a dezinformátorům, kteří inklinují právě k Rusku. Právě extremisté a dezinformátoři nahlodávají jednotu evropských národů bojovat s imperiální ruskou politikou a vyvolávají zcela pomýlený dojem, že se má s Ruskem vyjednat mír a pak nastane všeobecné blaho. Nenastane. 

Poslanec Tomáš Müller

Poslanec Tomáš Müller

Vládní většina v poslanecké sněmovně bojuje s vysokými cenami energií všemi dostupnými prostředky od prvních momentů, kdy ceny plynu a elektřiny vystřelily příliš vysoko. Nezapomínáme ani na to, že nás trápí rekordní míra inflace, která velkou měrou pramení právě z rozhazovačné politiky předchozí vlády. Navýšili jsme proto příspěvky na bydlení a příspěvky na pomoc v hmotné nouzi. V létě jsme zavedli tzv. úsporný tarif, který pomohl snížit zálohy na energie a zlevnit účty za energie o 10-20 %. Našemu ministrovi Jozefu Síkelovi se podařilo zajistit dostatek plynu v zásobnících. Nikdo tak nebude trpět nedostatkem. V září přistoupila naše vláda k zastropování cen energií. Ceny elektrické energie budou zastropovány ve výší 6,05 Kč za kWh a cena plynu ve výši 3,03 Kč za kWh. Průměrná česká domácnost tak ušetří desítky tisíc korun ročně oproti stavu, kdyby k zastropování cen nedošlo. Vláda také pokračuje v hledání celoevropského řešení, které bude pro zvládnutí této krize nezbytné.

Já sám jsem podal dva pozměňovací návrhy, které pomohou překonat tuto krizi. První se týká změny liniového zákona, abychom dali patřičnou prioritu výstavbě teplárenské sítě, v tomto konkrétním případě výstavbě teplovodu z jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Chceme totiž odpadním teplem zásobovat naši moravskou metropoli a tím snížit její energetickou spotřebu tepla z fosilních paliv. Druhý pozměňovací návrh se týká návrhu rozpočtu, kdy jsem spolu s ostatními navrhl, aby bylo alokováno dalších 30 miliard na podporu firmám s vysokými cenami energií a 8 miliard na podporu domácnostem. Jedná se o mimořádný krok ve zcela mimořádné situaci, který má ochránit české firmy a průmysl. 

Věřím, že všechna tato opatření nám aktuální krizi pomohou snáze překlenout a že u toho zachováme sociální smír. Je potřeba však myslet na budoucnost a činit takové kroky, aby nás již Rusko a ani nikdo jiný nemohl v budoucnu takto ohrožovat. Cesta je posilování energetické soběstačnosti. Proto potřebujeme budovat obnovitelné zdroje energie, které budou nejen ekologicky, ale především ekonomicky výhodné. V Poslanecké sněmovně jsme schválili první krok, který odstraní zbytečnou administrativu a pomůže lidem budovat na svých domech obnovitelné zdroje elektřiny. Nově nebude potřeba stavební povolení na obnovitelné zdroje až do výkonu 50 kWp – což jen pro představu je výkon slunečních panelů na střeše budovy velikosti průměrného kravínu. Dále pracujeme na rozvoji komunitní energetiky, tedy aby výrobci energie z obnovitelných zdrojů mohli přebytečnou energie prodávat do sítě. V následujících dvou letech pak bude předložena kompletní novela energetického zákona.

Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří pracují na tom, abychom tuto krizi zvládli a vyšli z ní silnější a energeticky samostatnější, než jsme byli před ní.