Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Řídila obec, řídí vlaky

Řídila obec, řídí vlaky

30. 11. 2022

Řeč je o Blance Kolečkářové, bývalé starostce obce Držovice, bývalé krajské zastupitelce, dnešní výpravčí na místním nádraží v Prostějově a místopředsedkyni oblastní organizace hnutí STAN na Prostějovsku.

Výpravčí Blanka Kolečkářová

Výpravčí Blanka Kolečkářová

Původním záměrem tohoto příspěvku bylo napsat o tom, jak tráví advent členové a RP hnutí STAN v Olomouckém kraji. O tom, jak jsou důležitá neformální setkání u punče, jak významné je společně mluvit o tom, co se podařilo, bilancovat a hledat příčiny úspěchů či neúspěchů. O tom, jaké máme plány, nápady, co na ně říkají ostatní, zda a jak je realizovat.

Při takových setkáních není možné se vyhnout tématu, co dnes dělají starostové, zastupitelé, radní, kteří nebyli zvoleni v zářijových komunálních volbách? Jak pokračují ve svých profesních životech, jak navazují na své nabyté komunální zkušenosti?

Jsou to silné životní příběhy, které bychom rádi zprostředkovali jednak jako poděkování za jejich práci, jednak jako povzbuzení, že jejich práce měla smysl, jednak jako připomenutí nadhledu, lidskosti. Každý měsíc vám přiblížíme zajímavou osobnost, jejíž laskavé svolení je samozřejmostí. Doporučíte nám nějaké?

Vraťme se k Blance Kolečkářové. V komunální politice se pohybuje od roku 2004, byla od prvopočátku dlouholetou členkou Celostátního výboru hnutí STAN za Olomoucký kraj. Stála za odtržením místní části Držovice od Prostějova. Čelila několikaletým sporům o majetkové vyrovnání nové obce s velkým Prostějovem. Deset let pracovala jako starostka Držovic do roku 2017. Odolala mnohým tlakům i obviněním, z nichž se nakonec nic neprokázalo, takže vysoudila omluvu. Dnes pracuje v krajskému zdravotnickém výboru. Ale především je dobrou a moudrou duší oblasti Prostějovsko. Kdo jste ještě nebyli na místním nádraží v Prostějově, odkud vypravuje vlaky výletníků na Konicko, jděte se tam podívat. Kromě krásné výzdoby vás potěší slovem i úsměvem.

Autor: Alena Hálková