Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Rekonstrukce mostu u Mlýnského potoka je další promarněnou příležitostí

Rekonstrukce mostu u Mlýnského potoka je další promarněnou příležitostí

14. 5. 2020

Rekonstrukce mostu u Mlýnského potoka je další promarněnou příležitostí na zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty v Olomouci. „Máme lepší řešení,“ říkají Piráti a Starostové.    

   Rekonstrukce mostu u Mlýnského potoka je další promarněnou příležitostí

Rekonstrukce mostu u Mlýnského potoka je další promarněnou příležitostí

Příští týden začne rekonstrukce mostu přes Mlýnský potok na třídě 1. máje. Ačkoliv městský plán udržitelné mobility a olomoucký cyklogenerel jasně deklarují, že má být v Olomouci budována infrastruktura pro cyklisty, při rekonstrukci mostu přes Mlýnský potok tomu tak není. Rekonstrukce se tak omezuje jen na opravu současného špatného technického stavu mostu a nijak nezlepšuje podmínky pro chodce, cyklisty ani obyvatele blízkého okolí.

„Tohle není skutečná rekonstrukce, je to jen oprava špatného technického stavu mostu, která úplně opomíjí současné plány na rozvoj cyklodopravy v Olomouci. Nové pruhy pro cyklisty by přitom nestály žádné peníze navíc nad rámec stávající investice. Je potřeba se nad celým projektem znovu zamyslet a brát v potaz současné potřeby obyvatel města. Proto opětovně vyzýváme vedení města, aby tento projekt upravilo. Jde o drobné změny s obrovským dopadem,“ říká zastupitel Marek Zelenka (za STAN).

„Rekonstrukce mostu u Mlýnského potoka je jedinečnou příležitostí pro budování infrastruktury pro cyklisty mezi centrem Olomouce a hlavním nádražím. Samotné nábřeží Mlýnského potoka pak nabízí příležitost pro vybudování úzké rekreační stezky. Současný projekt však s ničím takovým nepočítá,“ říká olomoucký zastupitel Hynek Melichar (Piráti). 

Zastupitelé Pirátů a Starostů na nevhodný plán rekonstrukce upozorňovali magistrátní úředníky a vedení města již v únoru. Vedl je k tomu především špatný příklad nezdařené rekonstrukce mostu u Bristolu. Magistrát však dané připomínky k mostu u Mlýnského potoku nebral v potaz, přestože je celý projekt rekonstrukce v rozporu se zněním městského cyklogenerelu. Ten vedení města k rozvoji cyklodopravy v Olomouci zavazuje. Zastupitelé se proto na vedení města obracejí ještě jednou s vlastním návrhem rekonstrukce, který dokonale kloubí potřeby všech účastníků silničního provozu a navíc nabízí možnost nové výsadby stromů a vzniku rekreační odpočinkové zóny pro chodce.

„V Olomouci je nešvarem, že děláme spoustu rekonstrukcí, ale děláme je špatně. Děláme to způsobem zastaralým desítky let. Přitom podle našich návrhů je možné provést rekonstrukci mostu a jeho okolí tak, aby došlo ke skloubení potřeb jak cyklistů a chodců, tak řidičů aut. Zachovali bychom přitom stávající parkovací místa a ještě by vznikl prostor pro výsadbu nových stromů, jako zárodku pro obnovení aleje na Masarykově třídě,“ říká k průběhu rekonstrukce Petr Daněk (za STAN).

Po neúspěšném jednání s magistrátními úředníky nyní zástupci Pirátů a Starostů vyzývají k jednání o způsobu rekonstrukce mostu u Mlýnského potoka přímo primátora Miroslava Žbánka.

Níže je přiožena skica vlastního návrhu PIRÁTŮ a STAROSTŮ.

Kontakty:
Hynek Melichar
Olomoucký zastupitel Pirátů a Starostů
605 973 673
hynek.melichar@pirati.cz
 
Marek Zelenka
Olomoucký zastupitel Pirátů a Starostů
728 051 072
marek.zelo@seznam.cz
 
Petr Daněk
Krajský zastupitel STAN
Garant programové sekce doprava
777 122 518
petrdanek@mujmail.cz
 
Tomáš Nakládal
volební manažer
724 324 165
nakladat@gmail.com
 
Odkaz na platný olomoucký cyklogenerel: bit.ly/369eHIZ
 
 

 

Fotoalbum