Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Protierozní opatření s výsadbou stromů

Protierozní opatření s výsadbou stromů

14. 8. 2019

Klimatické změny a sucho sužují celou českou zemi, nejvíce na střední a jižní Moravě. Velmi horké léto s nedostatkem srážek naopak přívalové deště s krupobitím jsou letošními rozmary počasí.

svodný průleh Srbce

svodný průleh Srbce

Počasí neovlivníme, ale pomocí krajinných prvků můžeme pomoci krajině. V mnoha obcích bojují se suchem, a proto zde budují tůňky a mokřady, jinde stačí provedení odbahnění rybníků nebo nádrží, aby mohl správně fungovat malý vodní koloběh. Výsadba stromů i keřů může značnou měrou přispět k zadržení vody v krajině a zabránit rychlému vysychání. 

Starostové v boji proti suchu jsou připraveni pomoci svým obcím i krajině. Také malé obce mohou provádět krajinná opatření a svým dílem přispět k diverzitě krajiny. Příkladem může být  opatření v jedné z nejmenších obcí Olomouckého kraje, Srbcích. Vybudovali zde protierozní svodný průleh, aby zabránili erozi ornice při velkých deštích.

Jak vybudovali protierozní opatření se můžete dozvědět od starostky obce Jany Přecechtělové zde ve videu. 

Autor: Yveta Sommerová