Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Postřehy ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova 30. 10. 2018

Postřehy ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova 30. 10. 2018

1. 11. 2018

Postřehy ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova 30. 10. 2018

Postřehy ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova 30. 10. 2018

Dnes jsme poprvé v tomto volebním období zasedli do zastupitelských lavic. Pro tři členy koalice Na
rovinu! to bylo poprvé. Pro mne, Tomáše Peku (STAN) a Martina Hájka (Strana zelených). Sestavu
nováčků doplňovali zastupitelé, kteří již mají zkušenosti z období 2014 – 2018, Petr Kapounek a Petr
Lysek (Piráti) a Aleš Matyášek (TOP09).
Po složení slibu zastupitele došlo na schvalování programu. V tomto bodě jsme poprvé „narazili“.
Primátorka Rašková navrhla stáhnout z programu námi doplněné body „Veřejné projednání
rozpočtu města“ a „Zveřejnění odměn členů dozorčí rady Lesů města Prostějova a Dřevo
Prostějov“. Až poté, co byla primátorka Petrem Kapounkem upozorněna, že v takovém
případě využije jako předkladatel svého práva odůvodnit svůj návrh ve dvou pětiminutových
příspěvcích, primátorka okamžitě navrhla schválit program včetně námi předložených bodů.
Připomnělo mi to anekdotu o úspěšném koktavém prodavači biblí se slavným výrokem „Buď
si ji koupíte, nebo Vám ji přečtu!“ :-D
Zastupitelé volili, kolik bude mít rada uvolněných členů. Proti návrhu koalice ANO-Pévéčko-
ČSSD-ODS, která navrhovala 11 členů rady (z toho 6 uvolněných) jsme postavili protinávrh,
aby uvolněných radních bylo jen 5. Tento model jsme navrhovali při sestavování možné
koalice po volbách. (Odměna uvolněného člena rady činí cca 70 tisíc měsíčně, za volební
období bychom tedy ušetřili přes 3 mil. korun). V roce 2014 byli zastupitelé ODS proti
zřizování funkce dalšího uvolněného radního, v tomto volebním období změnili názor.
Uvolněnými radními (náměstky) byli zvoleni Pospíšil (Pévéčko), Rozehnal (ANO), Rašková
(ČSSD), Sokolová (ODS) a Krchňavý (Pévéčko). Jedenáctku radních doplňují Karšulín, Sklenka
a Župková (ANO), Blumenstein (ODS) a Fišer (ČSSD) a Jura (ANO), který byl zvolen do funkce
primátora.
Byl jsem překvapen, jak hladce probíhala volba radních a primátora. Vše bylo připraveno tak
dokonale, že primátor i radní byli schváleni dokonce bez toho, že by přeložili programové
prohlášení nebo alespoň základní body, které by napověděly, jak budou řešit vleklé problémy
města. Tím spíš, že někteří z nově zvolených radních byli zastupiteli již v minulém volebním
období, ale během čtyřletého působení v zastupitelstvu omezili svůj slovní projev na „slibuji“
při složení slibu zastupitele v roce 2014.
Následovalo zřízení Finančního a Kontrolního výboru (zákonná povinnost). Námi nominovaný
Michal Drozd byl do funkce člena Finančního výboru hlasováním schválen. Předsedou byl
zvolen Tomáš Blumenstein (ODS).
Největším rozčarováním však byla volba předsedu a členů Kontrolního výboru. Předpokládali
jsme, že předsedou bude zvolen zástupce nejsilnější opoziční strany. Naším kandidátem byl
Petr Kapounek. I přes to, že nás Kousal (KDU) utvrzoval na předchozím jednání opozičních
klubů v tom, že kandidovat nehodlá, postavil svoji kandidaturu proti naší a byl nakonec

s přehledem zvolen. Ani já, ani Petr Kapounek jsme nebyli o jeden hlas zvoleni. Jediným
našim zástupcem v třináctičlenném Kontrolním výboru je tedy Ivo Lužný (Zelení). Kontrolní
výbor tak většinově ovládnuly strany zastoupené v radě města a jejich sympatizanti (Fišer
ČSSD, Černý ČSSD, Lázna ODS, Nováková ODS, Mokroš  PV, Hemerková PV, Burda ANO, Smičková
ANO, Dopita SPD, Lužný NR, Švec ZPP, Kousal KDU – předseda, Kirchnerová KSČM).
Po projednání tohoto bodu si vzal slovo Faltýnek (ANO) a oznámil svoji rezignaci. Omluvil se voličům,
kteří mu dali hlas s tím, že vlastně kandidovat nechtěl. Zastupitelstvo tím přišlo o největšího
absentéra. Současně s tím přišel primátor Jura také o svého rádce. Bylo úsměvné, jak Jura už v křesle
primátora, neustále kontroloval, jestli Faltýnek kýve nebo vrtí hlavou.
O námi předloženém bodě „Veřejné projednání rozpočtu města“ se vedla dlouhá diskuse a
překvapivě nezískal podporu ani jedné ze stran zastoupené v radě města, mimo tří ze čtyř
členů ODS. Návrh, aby projednání rozpočtu města Prostějova zastupiteli města Prostějova bylo
veřejné a to včetně případného semináře k rozpočtu či jiného setkání zastupitelstva s cílem projednat
či předjednat podobu rozpočtu města na rok 2019, nebyl schválen. Zdá se, že to s transparentností a
vstřícností k občanům nemyslí některé strany až tak vážně.
Někteří (staro)nově zvolení radní města se nás snaží uchlácholit tím, že projednávání a schvalování
rozpočtu proběhne na příštím, veřejnosti přístupném, jednání zastupitelstva. Jejich ujišťování je však
pouze úhybným manévrem, neboť každé jednání zastupitelstva podle zákona veřejné být musí. Jako
by se chlubili tím, že zítra vyjde slunce.
V bodě „Zveřejnění odměn členů dozorčí rady Lesů města Prostějova a Dřevo Prostějov jsme hovořili
o tom, že zastupitelům nejsou poskytovány bez průtahů informace, které souvisejí s činností městem
zřizovaných organizací. V případě, který je v materiálu popsán, šlo o to, že se zastupitelka Naiclerová
musela domáhat poskytnutí informací prostřednictvím Krajského úřadu. Rada města však vytrvale
informace poskytnout odmítala. Před dnešním jednáním zastupitelstva se však narychlo svolaná rada
města rozhodla revokovat své usnesení a informace Ing. Naiclerové poskytnout.
V bodě Různé jsem požádal o to, aby byla všem zastupitelům zaslána Krajem zpracovaná „odpadová
strategie“, neboť v roce 2024 bude ukončeno skládkování TKO a na úrovni Olomouckého kraje se
projednává založení akciové společnosti Odpady Olomouckého kraje. Rovněž jsem se dotazoval na
některé body projednávané na posledním zasedání Rady města Prostějova. Kolegové zdůraznili
důležitost doslovného zápisu jednání zastupitelstva a rovněž položili několik dalších dotazů.
Pokud bych měl shrnout a podtrhnout to nejdůležitější z dnešního zastupitelstva, tak je to fakt, že
jsme si všichni oblékli dresy a už víme, kdo za koho kope.

Hezký den!
Petr Ošťádal

Autor: Petr Ošťádal