Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Očima starostky

Očima starostky

31. 5. 2023

V dubnovém vydání PRO města a obce najdete v rubrice Jak to vidí starostové odpovědi Jarmily Stawaritschové, starostky obce Čelechovice na Hané. Přečtěte si redakčně nezkrácenou verzi o tom, jaké jsou její zkušeností s 16 letým vedením obce o 1300 obyvatelích.

Starostka Jarmila Stawaritschová

Starostka Jarmila Stawaritschová

1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vaší obce / města, jak jste s jejich řešením spokojeni a co by se podle vás mohlo či mělo na úrovni kraje zlepšit a proč?

Řada lidí si ani neuvědomuje, k čemu potřebujeme „kraj“ a mylně se může domnívat, že k ničemu. Opak je pravdou, činnosti kraje se dotýkají života každého z nás. Jezdíme po krajských komunikacích, využíváme dopravní obslužnost (autobusovou či vlakovou), zdravotní péči, sociální služby, naše děti navštěvují učňovské a střední školy atd.

A o tom všem je třeba s krajskou samosprávou komunikovat. Děje se tak např. na každoroční Konferenci samospráv, kde máme jedinečnou možnost setkat se se zástupci kraje a vyslechnout si aktuální témata. Komunikace je dle mého názoru na dobré úrovni, pan hejtman vždy zdůrazňuje, že dveře krajského úřadu jsou nám otevřené.

Samozřejmě je pro nás důležitá dotační politika kraje. Dotačních titulů je celá řada, žádosti se podávají v jednotném systému, který je uživatelsky přívětivý a oproti jiným programům jsou žádosti poměrně jednoduché. Pochopitelně, že bychom jako představitelé samospráv uvítali navýšení alokace, ale jsme si vědomi, že krajská pokladna není bezedná (stejně jako ty obecní) a na pokrytí všech požadavků není dost financí. Naše obec se v maximální možné míře snaží využívat dotací z kraje a s radostí mohu konstatovat, že jsme docela úspěšní.

V Olomouckém kraji nás trápí neutěšený stav silnic III. tříd, je to velké téma, na které se krajská samospráva snaží hledat řešení.

Osobně vítám v současné době aktivitu Olomouckého kraje v sociální oblasti, konkrétně možnost zapojení obcí do projektu ,,familyfriendly community“.

Název vychází z latinského slova audire (slyšet, naslouchat, konzultovat), volně lze přeložit jako ,,Obec přátelská rodině". Jedná se o nástroj rodinné politiky, nikoliv audit v pravém slova smyslu. Jde o rozsáhlou ,,inventuru" všeho, co v obci je a děje, v oblasti prorodinných a mezigeneračních aktivit. Naše obec schválila přistoupení k projektu a těším se na spolupráci.

2. Co považujete za specifický problém nebo jedinečnou vlastnost vašeho kraje či regionu a jak by měl být problém řešen, eventuálně specifikum rozvíjeno?

Náš Olomoucký kraj se může pyšnit bohatým přírodním i kulturním dědictvím a bohatstvím, nabízí rovinaté, úrodné lány i pohoří, také řadu památek a my máme to štěstí, že se nacházíme téměř v srdci tohoto úžasného kraje.

Myslím si, že má velký potenciál v rozvoji cestovního ruchu, ale je nutné hledat finance na opravu komunikací, které jsou na mnoha místech ve špatném stavu. Důležité je rovněž hledat společně finanční zdroje na výstavby cyklostezek. To je úkol i pro starosty obcí, a určitě by bylo dobré společně komunikovat investice do této oblasti.

3. Jaké nejaktuálnější úkoly pro vaši obec / město vnímáte a jak byste je řešili v souvislosti se současnými ekonomickými problémy?

Díky uvážlivému a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky, snaze maximálně využívat dotační možnosti, realizací projektů vedoucích k úsporám energií (např. zateplení budov, výměny kotlů a otopné soustavy ve školách, výměny sodíkových výbojek za LED svítidla) se během předchozích let podařilo vytvořit rezervy na financování dalších projektů pro rozvoj obce. Volné finance jsou zhodnocovány na termínovaných účtech. Podařilo se nám také již splatit všechny úvěry, takže obec je v dobré finanční kondici.

Samozřejmě jako každého z nás se dotkly ceny energií, ale v žádném případě není nutné se uchylovat k radikálním opatřením, jako je např. vypínání veřejného osvětlení.

Připravujeme projektovou dokumentaci na průtah naší místní částí Studenec, projekt počítá s rekonstrukcí silnice III. třídy, výstavbou chodníků i parkovacích stání. Řešíme projekty na chodníky v dalších částech obce, kde dosud nejsou.

V období letních prázdnin budeme řešit bezbariérovost školy vybudováním vertikální zvedací plošiny pro imobilní osoby v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží.

A rovněž jednáme o vybudování pumptracku a zvelebení areálu sokolovny, který je sportovním, společenským i kulturním centrem obce.