Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Obce musí k budování obnovitelných zdrojů přistupovat racionálně, aby se nedostaly do finanční pasti

Obce musí k budování obnovitelných zdrojů přistupovat racionálně, aby se nedostaly do finanční pasti

24. 4. 2023

V současné době je komunitní energetika velmi často zmiňované téma. Vláda se snaží nastavit parametry zákona tak, aby komunitní energetika maximálně plnila svou funkci, aby bylo možné tuto energii sdílet, dodávat do sítě a zároveň, aby se neopakovala stejná chyba se solárními barony, jako před lety.

Poslanec Tomáš Müller

Poslanec Tomáš Müller

Fungování komunitní energetiky je však komplikovanější, než se na první pohled může zdát. Předně je potřeba si uvědomit, že přenosová soustava – chcete-li elektrické dráty - nyní kapacitně nestačí. Nebyla nikdy stavěna tak, aby koncoví uživatelé dodávali elektřinu do sítě zpět. Bude potřeba provést masivní miliardové investice, aby došlo ke zkapacitnění naší přenosové soustavy.

Je také potřeba mírnit optimismus těch, kteří si představují, že přebytky vyrobené energie z obnovitelných zdrojů budou houfně prodávat. Při slunečných nebo větrných dnech se bude vyrábět ve výrobnách tolik energie, že nebude možné ji dodávat do sítě. Docházelo by k přetížení soustavy a tedy black-outům. S výstavbou obnovitelných zdrojů je tak nutné zároveň počítat i s výstavbou akumulačních zařízení, které umožní takto snadno získanou energii spotřebovávat v místě po několik dní.

Pro obce, které se vrhnou do výstavby obnovitelných zdrojů je opravdu zásadní a důležité, aby na počátku měly zpracovaný opravdu velmi kvalitní projekt energetické koncepce a finanční rozvahu celé záležitosti. Na takovou koncepci je možné od Ministerstva průmyslu a obchodu získat dotaci.

Nabádám všechny obce, aby si takovou koncepci určitě nechaly zpracovat. Je to nástroj, jak později obec nepřivést do vážných finančních problémů. Budování obnovitelných zdrojů má smysl a je to správná cesta, je však potřeba k tomu přistupovat s racionálním klidem a rozvahou.

Ing. Tomáš Müller, poslanec PSP ČR