Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Na slovíčko s hejtmanem Ing. Josefem Suchánkem

Na slovíčko s hejtmanem Ing. Josefem Suchánkem

18. 6. 2024

Petr Mudra (STAN), starosta České Vsi, položil několik základních otázek hejtmanovi Olomouckého kraje Josefu Suchánkovi. 

Hejtman Josef Suchánek

Hejtman Josef Suchánek

Pane hejtmane, na začátek se nelze nezeptat, proč jste se dal vůbec před šesti lety na politiku a proč právě v barvách STAN?

Bylo to tenkrát tak, že jsem byl osloven krajskými zástupci STAN, zda bych jim nechtěl pomoci založit v Olomouci organizaci, která do té doby v našem krajském městě chyběla. Jednoduše, jak se to stává – hledali lidi. A protože mně byl STAN sympatický, ostatně, byl jsem i jeho voličem, pustil jsem se spolu s dalšími podobně oslovenými do toho.

Předtím, než jste byl zvolen do funkce hejtmana, jste působil pět let na Univerzitě Palackého jako ředitel Správy kolejí a menz. Jak velká změna to pro vás byla dostat se z univerzity na místo nejvyššího politika Olomouckého kraje?

Nebyla to rovnou ta změna, o které hovoříte. Nejprve jsem působil dva a půl roku ve STANu Olomouc, z toho dva roky jako olomoucký zastupitel. Tehdy opoziční. Do krajské struktury jsem se dostal až následně. Jinak abych odpověděl – změna to byla opravdu řádná :-). Na druhou stranu – své téměř třicetileté manažerské zkušenosti jsem uplatnil a uplatňuji i zde na hejtmanství vrchovatě. A co si budeme povídat – univerzitní prostředí bylo na politiku dost dobrou, byť jen částečnou, přípravou. Proč? Protož i zde se volí – do univerzitního i fakultních senátů. No a kde se volí (a usiluje o voliče), tam se dělá i politika.

Řízení kraje jste přebíral v nejisté době, Olomoucký kraj byl nejzadluženější ze všech. Při rozhovoru po vašem zvolení jste prohlásil, že do nových voleb by měl být kraj mimo jiné transparentnější, méně zadlužený, s kvalitnější dopravou, lepším stavem silnic, měl by být lépe připraven na krizové stavy a měl by podporovat zadržovaní vody v krajině. Jak je na tom kraj tedy v současné době? Splnilo se něco z toho, co jste si přál?

Zkusím jen velmi stručně. Transparentnější je kraj určitě. Uvedu jeden příklad – jsem přesvědčen, že např. při výběru vysokých postů (ředitelé škol, apod.) v rámci našeho působení nemá politické krytí uchazeče naprosto žádnou váhu a jde jen a pouze o odborné kompetence, reference a společné doporučující hodnocení komise. Abych byl uvěřitelnější - asi nemůžu 100% vyloučit, že se „za nás“ žádný exces tohoto druhu nemohl stát (viz. např. kauza Autostráda), taková výjimka by ale spíše potvrzovala pravidlo. Menší zadluženost? Tak toto se nám podařilo maximálně a osobně považuji zásadní zlepšení finanční kondice Olomouckého kraje za jeden z největších úspěchů, kterých tato rada dosáhla. V historii kraje nemá obdoby. Doprava je podle mě v pořádku, vlaková je dokonce díky moderním vlakům RegioPanter v této chvíli nejkvalitnější v zemi. Velmi se potýkáme se stavem krajských cest. Tady je zlepšení jen mírné a naši řidiči stav krajských silnic oprávněně kritizují. Nejsme s tím spokojeni nikdo.

Když se pozastavím nad bodem ohledně zadržovaní vody v krajině. Není mnoho politiků, kteří by zdůrazňovali význam přírody pro život lidí. Daří se vám přesvědčit i ostatní hejtmany, že investice do ochrany přírody a krajiny se nám vrátí?

Máte pravdu, voda v krajině je pro mě opravdu velké téma, stejně jako krajina a životní prostředí obecně. Zde to ale není téma „přesvědčování ostatních hejtmanů“. Osobně předsedám Komisi pro zemědělství a venkov v rámci Asociace krajů ČR (AKČR) a zde máme v podstatě absolutní shodu v tomto tématu celorepublikově. Nepřekvapivě. A ani při hlasování Rady AKČR (hejtmani) v těchto tématech žádné neshody nemáme.

Budete se mnou jistě souhlasit, že nejen Olomoucký kraj, ale i naše Jesenicko se může pyšnit krásnou přírodou. Která místa jsou vám osobně nejbližší?

Souhlasím naprosto, bez debat. Jesenicko je perlou našeho kraje a v rámci témat turistického ruchu je to jeden z našich nejsilnějších trumfů, kterým se rádi chlubíme

Autor: Alena Hálková