Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Loučná nad Desnou na druhém místě v soutěži Zelená stuha ČR 2023

Loučná nad Desnou na druhém místě v soutěži Zelená stuha ČR 2023

31. 10. 2023

Obec Loučná nad Desnou se umístila na druhé příčce v celostátní soutěži Zelená stuha České republiky 2023, gratulujeme!

Starostka Petra Harazímová

Starostka Petra Harazímová

Záštitu soutěži poskytl předseda Senátu Miloš Vystrčil a Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, proto se slavnostní předávání konalo v Senátu a zúčastnila se ho osobně přímo starostka obce Petra Harazímová (STAN).

„Poděkování patří celému skvělému týmu zaměstnanců naší obce, klukům z naší technické čety, zastupitelům, naší květinářce paní Brokešové, brigádníkům, aktivním občanům, spolkům. Bez nich bychom tuto radost nemohli zažít“ uznává Petra Harazímová.

Garantem tohoto ocenění je Ministerstvo životního prostředí, organizaci celostátní soutěže s podporou ministerstva zajišťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Součástí ocenění Zlatou stuhou pro obec Loučná nad Desnou je poukaz na čerpání dotace z Národního programu životního prostření a 10 vzrostlých alejových stromů od firmy Arboeko.  

Smyslem soutěže je ocenit dobrou praxi obcí v oblasti plánovité péče o přírodní a kulturní hodnoty veřejných prostranství v obci a okolní krajiny a motivovat další obce k jejich následování. Oceňována je soustavná činnost zahrnující dlouhodobé plánování záměrů, kvalitní příprava a realizace jednotlivých projektů k ochraně, obnově a rozvíjení ekologických hodnot krajiny, zakládání a obnova funkčních ploch zeleně a udržitelná péče o zeleň i krajinu. Hodnocena je také osvěta, výchova a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti péče o přírodu, životní prostředí a krajinu a zapojení veřejnosti do těchto aktivit.

Autor: Alena Hálková